Wat betekent het nieuwe ondernemingsrecht voor je vzw?

sluit popup

In het licht van de corona-problematiek is onze dienstverlening bijgestuurd:

  • Onze kantoren werken met gesloten deuren. Klanten kunnen enkel mits afspraak naar kantoor komen.
  • Onze medewerkers blijven steeds bereikbaar via telefoon, Teams of mail.
  • Indien je documenten wenst binnen te brengen, gebruik hiervoor maximaal onze brievenbussen of tijdens de kantooruren, de boxen die hier speciaal voor voorzien zijn. Deze worden dagelijks meermaals leeggemaakt.
  • Maak maximaal gebruik van ons digitaal platform sbbSLIM om documenten door te sturen. Indien je hier nog niet mee werkt, neem contact met ons kantoor via mail of telefoon. Hier helpen we je graag verder.

Op de hoogte blijven van de laatste maatregelen voor ondernemingen omtrent het coronavirus? Check onze pagina www.sbb.be/corona-info voor meer informatie.

Annette Philips
Zakelijk-juridisch advies

The bigger picture

De opfrissing van het ondernemingsrecht kadert binnen een grotere hervorming van het economisch recht, die ook al aanleiding gaf tot:

Een hervormd insolventierecht, dat al geldig is sinds 1 mei 2018.
Een vernieuwd verenigingen- en vennootschapsrecht, dat er in 2019 aankomt.

Wat betekent dit voor jou in de praktijk?

1. Je vzw is nu een onderneming

De vernieuwde wetgeving schafte het verouderde verschil tussen ‘handelaren’ en ‘niet-handelaren’ af. Het ondernemingsrecht kwalificeert voortaan nagenoeg elke zelfstandige beroepsactiviteit als ‘onderneming’: vzw’s, stichtingen en bezoldigde bestuurders van een vereniging dus ook.

2. Je valt onder het insolventierecht

Al sinds de inwerkingtreding van het nieuwe insolventierecht in mei 2018 kan je een faillissement aanvragen en beroep doen op de beschermingsprocedures van het insolventierecht. Zo kan je bijvoorbeeld een procedure van gerechtelijke reorganisatie opstarten om een nakend faillissement te vermijden.

Opgelet: dit alles betekent tegelijk dat je bestuurders ook aansprakelijk gesteld kunnen worden voor ‘grove fouten’ of ‘wrongful trading’ (wanneer je bij een nakend faillissement de activiteiten moedwillig verder zet). Dit is echter niet het geval voor ‘kleine vzw’s’, internationale vzw’s en stichtingen. Deze blogpost gaat dieper in op het vernieuwde insolventierecht.

 

Opgelet: facturen ‘protesteren’!

Je vzw valt als onderneming ook onder het ‘vrije ondernemingsbewijsrecht’. Dit heeft als gevolg dat je facturen waarmee je niet akkoord bent, op korte termijn moet betwisten (‘protesteren’). Je kan dit bewijzen met een aangetekende zending of een e-mail van de andere partij waarin hij aangeeft dat hij je protest heeft ontvangen. Doe je dit niet, dan wordt ervan uitgegaan dat je de factuur aanvaardt.

3. Van rechtbank van koophandel naar ‘ondernemingsrechtbank’

De rechtbank van koophandel verdwijnt. Zij wordt omgevormd tot ondernemingsrechtbank. Die nieuwe rechtbank is bevoegd voor alle geschillen rond ondernemingen. Aangezien het ondernemingsbegrip voortaan heel ruim wordt opgevat is de nieuwe rechtbank voortaan ook bevoegd voor vzw’s.

 

Vragen over de impact op je vzw?

Speel op safe en contacteer onze juridische dienst. We helpen je graag verder!