Vraag je best een PV van de schattingscommissie?

Geertrui Goyens
Zakelijk-juridisch advies

Het schattingsverslag heeft drie functies

  1. Het komt in aanmerking als individuele aftrekbare uitgave voor bedrijven die gebruik maken van het landbouwforfait als belastingstelsel
  2. Het kan als bewijsstuk dienen om vrijstelling van het perceel aan te vragen in het kader van een nitraatresiducampagne
  3. Het vormt de basis voor een erkenning als landbouwramp en de bijhorende tegemoetkoming

Is het landbouwrampenfonds niet afgeschaft?

Het rampenfonds dooft inderdaad in vijf jaar uit en het bestaat enkel nog voor boeren die een verzekering hebben (zie verder). De vergoedingen die betaald worden bij een eventuele landbouwramp worden  jaar na jaar lager, zoals in de tabel hieronder weergegeven. Er is een hogere vergoeding voor boeren die meer dan 50% van hun areaal verzekeren, maar ook die vergoedingspercentages zakken in vijf  jaar weg.

  2019 2020 2021 2022 2023 2024
Tussen 25% en 50% areaal privaat verzekerd 40% 32% 24% 16% 8% 0%
Meer dan 50% areaal privaat verzekerd 80% 64% 48% 32% 16% 0%

De komende jaren zal je een eventuele rampenfonds vergoeding kunnen combineren met een verzekeringsvergoeding. Vanaf 2024 bestaat de rampenfondsvergoeding voor landbouwers niet meer.

Moet je je dan als landbouwer zelf verzekeren?

Momenteel is in Vlaanderen enkel een hagelverzekering gangbaar. Een brede weersverzekering dekt ook andere vormen van teeltschade bijvoorbeeld door droogte, wateroverlast, etc. Met het wegvallen van het landbouwrampenfonds wil de overheid een private verzekering stimuleren voor landbouwers. Als agrarisch ondernemer beslis je uiteraard zelf óf je dit doet, voor welke teelten, voor welke schadedrempel, etc. In onze buurlanden zagen we dezelfde evolutie jaren geleden.

Welke subsidie komt er voor de brede weersverzekering?

Vanaf 2020 krijg je als actieve landbouwer 65% subsidie voor je brede weersverzekering gedurende 3 jaar. Bekijk hier de voorwaarden. Momenteel is het nog afwachten welke polissen erkend zullen worden door Dept LV voor de subsidie. Dit maken ze begin oktober bekend. Tot die tijd sluit je dus best nog geen brede weersverzekering af.