Voordeel gratis elektriciteit/verwarming vanaf 2022

Zodra een vennootschap de privé elektriciteits- en verwarmingskosten van haar bedrijfsleider(s) ten laste neemt, ontstaat er een belastbaar voordeel. Dit voordeel wordt voor de belastingen forfaitair bepaald, maar vanaf 1 januari 2022 wordt dit enkel nog forfaitair bepaald als de vennootschap ook de bijhorende woning ter beschikking stelt.

Beroepskost voor de vennootschap

Je kan de elektriciteitskost van jouw woning laten betalen door je vennootschap. Voor de vennootschap is deze betaalde elektriciteitskost een aftrekbare beroepskost. De btw vermeld op de factuur is daarentegen niet aftrekbaar voor de vennootschap. 

 

Let op, bij een gemengd gebruikte woning bestaat er een tolerantie van de btw-administratie. Neem contact op met je SBB-kantoor voor meer informatie.

 

Voordeel alle aard voor bedrijfsleider

Als bedrijfsleider word je progressief belast op een voordeel van alle aard (VAA) in de personenbelasting. Dit is een forfait of een bedrag gelijk aan de werkelijke waarde van de privéverbruikskosten.

Tot en met 31 december 2021 moest het energiecontract en de verbruiksmeter op de naam staan van de vennootschap om het voordeel forfaitair te kunnen ramen, ook al was de reële energiefactuur die de vennootschap betaalt (veel) hoger.

Vanaf 1 januari 2022 wordt het VAA enkel nog forfaitair bepaald indien volgende twee cumulatieve voorwaarden zijn vervuld:

  1. De elektriciteit en/of verwarming wordt ter beschikking gesteld van de bedrijfsleider, m.a.w. het energiecontract en de verbruiksmeter staan op de naam van de vennootschap: én
  2. De bijhorende woning wordt mee ter beschikking gesteld door de vennootschap (met een forfaitair belast VAA voor de woning met eventuele vermindering met eigen bijdragen/huur).

Het forfait voor een bedrijfsleider bedraagt 1.060 euro voor gratis elektriciteit zonder verwarming en 2.130 euro voor gratis verwarming (inkomstenjaar 2022). Indien een echtpaar of samenwonend koppel beide bedrijfsleiders zijn in de vennootschap, geldt dit forfait maar eenmaal.

 

Opgelet: indien het om een werknemer gaat, geldt er een ander forfait. Voor gratis elektriciteit zonder verwarming geldt een forfait van 480 euro en 1.440 euro voor gratis verwarming (inkomstenjaar 2022).

 

Voldoet jouw terbeschikkingstelling van elektriciteit niet aan voormelde voorwaarden, dan wordt jouw VAA vanaf 2022 belast op de werkelijke waarde. Deze is minstens gelijk aan de privéverbruikskosten die door de vennootschap worden betaald.

 

Als je belast wordt op een VAA voor elektriciteit (ev. met inbegrip van verwarming), laat dan ook jouw factuur van het waterverbruik vergoeden door jouw vennootschap. Op dit voordeel word je namelijk niet extra belast.

 

Samenvatting

We geven een samenvatting van de bepaling van het VAA voor elektriciteit (ev. met inbegrip van verwarming):

      Woning van bedrijfsleider Terbeschikkingstelling bijhorende woning
Terbeschikkingstelling elektriciteit/verwarming met energiecontract en verbruiksmeter op privénaam VAA werkelijke waarde VAA werkelijke waarde
Terbeschikkingstelling elektriciteit/verwarming met energiecontract en verbruiksmeter op naam van vennootschap
  • T.e.m. 31 december 2021: forfaitair VAA
  • Vanaf 1 januari 2022: VAA werkelijke waarde
VAA forfaitair

Laat je de elektriciteits- en/of verwarmingskost van jouw woning door jouw vennootschap dragen of niet?

SBB kan je helpen met een simulatieberekening. Neem gerust contact op met een van onze kantoren.