Voldoe je nog steeds aan de voorwaarden van de pre-ecoregeling precisielandbouw? Zo niet, annuleer dan tijdig!

Amelie Grammen
Omgevingsadvies

1. Enkele voorwaarden van de pre-ecoregeling precisielandbouw GPS- of RTK-GPS-aansturing op een rijtje:

Heb je gekozen om de precisielandbouw toe te passen voor gewasbeschermingsmiddelen én korrelmeststoffen, met andere woorden de ‘EN’ maatregel:

 • Op minstens 80% van het areaal subsidiabele hoofdteelten alle gewasbeschermingsmiddelen (eventueel inclusief vloeibare kunstmeststoffen) met gps-aansturing toepassen 
 • én op minstens 80% van het areaal subsidiabele hoofdteelten alle korrelmeststoffen met gps-aansturing toepassen; 

Heb je gekozen om de precisielandbouw toe te passen voor gewasbeschermingsmiddelen OF korrelmeststoffen, de ‘OF’ maatregel:

 • Op minstens 80% van het areaal subsidiabele hoofdteelten één van de bovengenoemde behandelingen toepassen: dat kan door op dat areaal alle gewasbeschermingsmiddelen met gps-aansturing toe te passen, of alle korrelmeststoffen 
 • Kom je met één van beide behandelingen niet aan voldoende areaal (80%), maar door een combinatie van beide behandelingen wel, dan ben je ook in orde voor de ‘OF’ maatregel;

2. Herinner je dat volgende documenten nodig zijn om bij een controle de toepassing van precisielandbouw te kunnen voorleggen: 

 • Perceelsfiche bijhouden: elke handeling op al de betrokken percelen wordt daarin opgenomen, met vermelding van het gps-type, het merk, datum, type handeling (gewasbeschermingsmiddelen, korrelmeststoffen) en de uitvoerder van de handeling.
 • Als je met een loonwerker werkt: 
  • Facturen van de loonwerker op jouw naam, met vermelding van: 
   • Het gps-type, het merk, de datum en het type handeling;
   • Eenduidige locatiegegevens van het perceel, zoals X- en Y-coördinaten of perceelsnaam/nummer uit de verzamelaanvraag;
   • Alle behandelde percelen met alle behandelingen (gewasbeschermingsmiddelen of korrelmeststoffen).
  • Als je zonder loonwerker werkt: 
   • Machines ter beschikking hebben: bij een controle kan u onmiddellijk de machines met functionerende aansturing tonen. 
   • Om de toepassing op elk perceel aan te tonen kan je kiezen uit een van de volgende bewijsstukken
    • As-applied kaarten
    • Geotagged foto’s

3. Annuleer indien je niet kan voldoen aan de voorwaarden: 

Wanneer in de loop van de campagne duidelijk wordt dat je als landbouwer niet kan voldoen aan de maatregel waarvoor de subsidie werd aangevraagd, dan moet de aanvraag in de verzamelaanvraag geannuleerd worden. Dit kan tot en met 31 oktober 2022. Het is ook mogelijk om eventueel de premie te verlagen, namelijk door van "GBM én korrelmeststoffen" over te stappen naar "GMB of korrelmeststoffen".
Indien je als landbouwer niet kan voldoen aan de voorwaarden zal het Departement Landbouw en Visserij de nodige sancties toepassen. Neem hiervoor zeker contact op met jouw SBB-consulent.

Heb je vragen?

Aarzel niet om contact op te nemen met je SBB-kantoor of je SBB-consulent. Wij helpen je graag verder.