Belangrijke aandachtspunten bij nieuwe GLB en VLIF

Amelie Grammen
Financieel-strategisch advies

E-loket voor GLB open 

Sinds afgelopen woensdag 8 maart staat de verzamelaanvraag open op het e-loket. De voorbereidende formulieren werden op 27 februari al verstuurd via de post door het Departement Landbouw en Visserij. De deadline van indienen is verlengd tot en met 7 mei. Het definitief of tijdelijk overdragen van betalingsrechten is vanaf 20 maart mogelijk via e-loket. Je kan wel de waarde van je betalingsrechten voor de jaren 2023 t.e.m. 2026 al raadplegen.   

Ben je GLB-actieve landbouwer?

Op e-loket kan je ook raadplegen of je al dan niet een GLB-actieve landbouwer bent. Enkel als GLB-actieve landbouwer heb je namelijk recht op premies zoals de inkomenssteun, ecoregelingen en agromilieumaatregelen. Via klantgegevens en de tegel landbouwerkenmerken in e-loket kan je controleren of je voldoet. Heb je geen Belgisch btw-nummer of zijn er geen NACEBEL-codes landbouw aan gekoppeld? Pas dit dan waarheidsgetrouw nog aan voor 7 mei 2023. Lijkt je standaardverdiencapaciteit volgens jou niet in orde te zijn, bijvoorbeeld door een recente uitbreiding? Dan kan er hiervoor een bezwaar ingediend worden. Contacteer hiervoor je SBB-adviseur.    

Geen VLIF aanvragen mogelijk in het eerste kwartaal van 2023 

Deze laattijdige goedkeuring heeft ook impact op het VLIF in het eerste kwartaal van 2023. Gegeven er na de goedkeuring nog een aantal praktische procedures zijn, zullen er ook geen aanvragen kunnen gebeuren in het eerste kwartaal van 2023. Dit geldt zowel voor de productieve investeringen (de ‘klassieke’ VLIF-investeringssteun), de overnamesteun- en opstartsteun, de niet-productieve investeringssteun, de innovatiesteun als de omschakelingssteun.

Wil je nog wat meer te weten komen over het GLB of het VLIF, bekijk dan onze webinars via deze link