Vlaamse Regering bereikt stikstofakkoord

De Vlaamse Regering vond op 10 maart consensus over de Programmatische Aanpak Stikstof, oftewel PAS. Volgens minister Brouns is het “Een evenwichtig akkoord dat voldoende perspectief biedt aan de natuur, aan economie en aan de landbouwsector.” Doel is om met het akkoord voldoende toekomstperspectief te bieden aan jonge boeren.

Nog niet meteen omgezet in wetgeving 

Dat er een stikstofakkoord is, wil niet zeggen dat er in de komende dagen al meteen nieuwe wetgeving volgt. De regeringspartijen hebben nu een compromistekst opgesteld die nog omgezet zal moeten worden in een decreet en nog een aantal toetsingen dient te ondergaan. Zo wordt het akkoord juridisch sterk gemaakt. De bedoeling is dat tot 2025 de landbouwers met hun huidige vergunning kunnen verder werken. Daarvoor zullen de nodige decretale initiatieven genomen worden. 

De SBB-adviseurs volgen de werkzaamheden omtrent het akkoord over de Programmatische Aanpak Stikstof verder op. Van zodra de krijtlijnen duidelijker worden, zullen we jullie verder informeren.  

Gert Van Thillo
Gert Van Thillo
business manager landbouw