Verzamelaanvraag: voer tijdig wijzigingen door om sancties te vermijden

Amelie Grammen
Omgevingsadvies

1.    Zet de nateelten juist in je verzamelaanvraag 

Gezien de wetgeving in het nieuwe GLB is het van belang dat je de nateelten in de verzamelaanvraag juist en op alle percelen aangeeft. Dit is belangrijk in het kader van de nieuwe conditionaliteit, zoals gewasrotatie op bedrijfsniveau, de minimale bodembedekking, maar ook in het kader van de vanggewasregeling. Nateelten kan je nog tot en met 31 oktober wijzigen. 

 • Gewasrotatie:
  • Vanaf 2024 geldt de conditionaliteit van gewasrotatie op bedrijfsniveau. Dit betekent dat je als landbouwer op minimaal 1/3 van je bouwland moet roteren door ofwel een tussenteelt van minstens 12 weken te voorzien dit najaar of een andere hoofdteelt in te zaaien in 2024.
   • Zorg dat de nateelten in je verzamelaanvraag van 2023 correct zijn aangegeven!
  • Rotatie op perceelniveau treedt pas in voege vanaf 2025. Dit houdt in dat op een perceel slechts 3 jaar na mekaar dezelfde hoofdteelt mag staan. Het kan belangrijk zijn om in je teeltplan voor 2024 al rekening te houden met deze voorwaarde. 
  • Deze voorwaarde van gewasrotatie is opgenomen in de IPM-checklist. Dit betekent dat alle landbouwers (ongeacht GLB-premies) zich aan deze voorwaarden moeten houden. 
 • Minimale bodembedekking:
  • Je moet op minstens 80% van je totale bouwlandareaal maatregelen nemen en die tot minstens 31 januari aanhouden. Afhankelijk van het oogsttijdstip van de hoofdteelt zijn er verschillende mogelijkheden om hieraan te voldoen: inzaaien groenbedekker, behouden stoppels en opslag, plantenresten laten liggen, … 
  • Raadpleeg de exacte voorwaarden op de website van het Departement.
  • Opgelet, bij het behouden van planten- of oogstresten moeten deze duidelijk zichtbaar zijn, ook na een eventuele niet-kerende bodembewerking. 

2.    Annuleer de ecoregelingen die je niet kon uitvoeren  

 • Voldoe je aan de voorwaarden van je afgesloten verbintenissen? Dan moet je verder niets ondernemen. Zorg er voor dat je de nodige bewijsstukken ter beschikking hebt en deze aan het Departement van Landbouw en Visserij bezorgt, wanneer zij dit van jou vragen of bij een eventuele controle.  
 • Blijk je niet te voldoen aan bepaalde voorwaarden of heb je een ecoregeling toch niet uitgevoerd? Breng je SBB-consulent zo snel mogelijk op de hoogte en laat de ecoregeling tijdig annuleren in je verzamelaanvraag. Hou er wel rekening mee dat op elk moment een controle kan plaatsvinden vanuit het Departement. Na zo’n controle is het niet meer mogelijk om een verbintenis te annuleren. Onterecht aangevraagde ecoregelingen kunnen leiden tot mogelijke sancties. 
 • Check zelf of je voldoet aan de nodige voorwaarden, want dit kan de consulent niet in jou plaats nagaan. De voorwaarden kan je vinden via de website van het Departement Landbouw en Visserij
   

Heb je vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met je SBB-kantoor of je SBB-consulent. Wij helpen je graag verder.