Versoepeling conditionaliteit niet-productieve elementen en arealen

Als landbouwer ben je verplicht om 3% of 4% van je landbouwareaal in te vullen met niet-productieve elementen of arealen (afgekort NPE). De overheid voert in 2024 een nieuwe uitzonderingsmaatregel in kader van deze conditionaliteit NPE in. We vatten het kort samen voor jou. 

Waarom belangrijk?

Elke landbouwer met GLB-premies moet 3% of 4% van zijn landbouwareaal invullen met niet-productieve elementen of arealen in kader van de conditionaliteit. In 2024 voert de overheid een nieuwe uitzonderingsmaatregel hiervoor in. Je kan als landbouwer voldoen door 4% van je bouwlandareaal volledig in te vullen met vanggewassen of NPE of een combinatie van beiden. De vorige 2 opties blijven ook nog bestaan.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Op vlak van biodiversiteit en landschap is één van de voorwaarden dat een minimumaandeel van het landbouwareaal (bouwland) bestemd is voor niet-productieve arealen of elementen. Tot nu toe had je als landbouwer twee opties om te voldoen aan de verplichting om niet-productief areaal of elementen (NPE) aan te houden:

  • minstens 4% van het bouwland als NPE aanhouden; of
  • minstens 3% van het bouwland als NPE aanhouden, aangevuld tot 7% met vanggewassen (met wegingsfactor 0,3).

Wat de specifieke voorwaarden voor braakliggend land en akkerranden in het kader van niet-productieve elementen zijn, lees je hier

Vanaf 2024 geldt er een derde optie, een nieuwe uitzonderingsmaatregel. Deze optie houdt in dat je als landbouwer kan voldoen aan de NPE-verplichting door het areaal overeenkomstig met 4% van je bouwland volledig in te vullen met vanggewassen (met wegingsfactor 1) of door 4% niet-productief areaal aan te houden, of een combinatie van beiden. 

Moet je aan alle drie de voorwaarden voldoen?

Het volstaat om aan één van de drie opties te voldoen. Zaai je dus op 4% van je bouwlandareaal vanggewassen in? Dan heb je simpel voldaan aan deze conditionaliteitsverplichting. Bovendien geldt voor deze uitzonderingsmaatregel uitzonderlijk wegingsfactor 1 voor vanggewassen als invulling NPE. 

Aan deze conditionaliteitsvoorwaarde werd begin dit jaar nog een andere vrijstelling toegevoegd. Bedrijven met niet meer dan 10 hectare bouwland waarvan minstens 50% van het bouwland areaal onder vaste overkapping is, zijn vrijgesteld van deze NPE-verplichting.

Meer weten?

Heb je nog vragen? Aarzel niet om contact op te nemen met je SBB-adviseur om de nodige informatie in te winnen.

Amelie Grammen
Amelie Grammen
landbouwadviseur