Verlaagd btw-tarief afbraak en heropbouw: ook voor de afwerking van je woning

Rani Van Lysebeth
Fiscaal advies

Afwerking van een woning

Naast de effectieve afbraak en heropbouw van een woning kan de afwerking van het heropgericht gebouw door de bouwheer ook het verlaagd btw-tarief van 6 % genieten. We hebben het hier dan over de zogenaamde ‘werken in onroerende staat’, zoals schilderwerken, leggen van een vloer, plaatsen van de deuren of eventueel zelfs een oprit voordat of nadat je in de woning bent ingetrokken. 

Je moet wel rekening houden met dezelfde tijdsbeperkingen als bij de afbraakwerken en heroprichting van een woning aan 6%. Het tijdstip waarop de btw opeisbaar wordt, moet zich voordoen vanaf 1 januari 2021 t.e.m. 31 december 2022, én uiterlijk op 31 december van het jaar van de eerste ingebruikneming of inbezitneming van de woning. Wanneer je de woning in gebruik hebt genomen, is dus zeer belangrijk. 

Voorbeelden

Een project inzake afbraak en heropbouw werd opgestart op 1 januari 2021. De werken verlopen voorspoedig en de woning wordt door de bouwheer op 31 december 2021 in gebruik genomen. De woning werd aan 6% heropgericht. De bouwheer is van plan om de woning verder af te werken in het voorjaar van 2022. Jammer genoeg komen deze werken niet meer in aanmerking voor het verlaagd btw-tarief van 6% aangezien de ingebruikname in 2021 plaatsvond.

Daarentegen, een project dat in 2020 reeds was opgestart en waarbij de bouwheer is verhuisd in het voorjaar 2021 kan nog genieten van het 6% tarief voor wat betreft de ‘afwerking’ t.e.m. 31 december 2021. Het is niet omdat de afbraak en heropbouw in 2020 is gebeurd, dat je mogelijks niet kan profiteren van de 6% bij afwerking. In dit geval moet er wel een melding gebeuren bij de btw-controle (via Myminfin) ten laatste op 31 maart 2021. 
 

Meer weten?

Wil je meer informatie over het verlaagd btw-tarief? Neem contact op met het SBB-kantoor in je buurt. Onze adviseurs begeleiden je van a tot z.