Overzicht: de vennootschapsvormen op een rij

Eén businessidee maakt je onderneming niet. Vervolgens heb je nog enkele cruciale beslissingen voor de boeg. Eén van de eerste is of je een eenmanszaak of een vennootschap opricht. Als blijkt dat een vennootschap het best past bij jouw onderneming, dan rest nog de vraag: in welke vorm? Je hebt de keuze tussen 4 basisvormen. 

De juridische vorm van je bedrijf bepaalt mee je succes. Kies daarom de vennootschapsvorm die het best bij je past. Zo richt je in 4 stappen je eigen onderneming op.

 

De basisvormen

1.    Maatschap (inclusief Vennootschap Onder Firma en Commanditaire Vennootschap)

De maatschap is een moduleerbare vennootschapsvorm. In tegenstelling tot de andere vennootschapsvormen, heeft de maatschap geen rechtspersoonlijkheid. Hierdoor kan ze enkel optreden in het rechtsverkeer via een volmacht aan de maten. De maatschap is niet onderworpen aan de vennootschapsbelasting: de winst wordt belast in de personenbelasting van de maten, volgens de verdeling die ze onderling hebben afgesproken. Voor de oprichting ervan hoef je niet langs de notaris te passeren.

Een Vennootschap Onder Firma (VOF) is een maatschap met rechtspersoonlijkheid. De vennootschap kan dus zelf als aparte persoon optreden in het rechtsverkeer. De vennoten zijn zelf aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. Een VOF wordt regelmatig gebruikt als rechtsvorm voor holding- of patrimoniumvennootschappen , omdat de risico’s op aansprakelijkheid hier eerder klein zijn.

Een Commanditaire Vennootschap (CommV) is een maatschap met rechtspersoonlijkheid die wordt aangegaan door één of meer beherende vennoten en één of meer stille vennoten. Beherende vennoten engageren zich ertoe, naast eventuele andere inbrengen, arbeid te leveren. Stille vennoten doen enkel een inbreng van geld of goederen en nemen niet deel aan het beheer.

2.    Besloten Vennootschap

De Besloten Vennootschap (BV) is een flexibele vennootschapsvorm met beperkte aansprakelijkheid. De wet beschrijft voornamelijk aanvullende regels, waar de oprichters vrij van kunnen afwijken. Een BV is de standaardvennootschapsvorm, die zowel geschikt is voor kleine als voor grote ondernemingen. Je kan een BV alleen oprichten. Je hebt hier geen startkapitaal voor nodig, maar wel een toereikend aanvangsvermogen. De aandeelhouders kunnen flexibel in- en uitstappen als je dat wil.

3.    Coöperatieve Vennootschap

De Coöperatieve Vennootschap (CV)is een vennootschapsvorm voor echte coöperaties met gemeenschappelijke economische en sociale doelstellingen en gedeeld eigenaars- en zeggenschap. Hierbij staat niet zozeer winst, maar eerder een collectief doel centraal.

4.    Naamloze Vennootschap 

De Naamloze Vennootschap (NV) is een vennootschapsvorm die bedoeld is voor de grotere ondernemingen, gelet op het hoge bedrag van het minimumkapitaal (61.500 euro). Deze vorm is bijvoorbeeld typisch voor beursgenoteerde ondernemingen.

Overzicht van de kenmerken

Hieronder zie je de vennootschapsvormen met de eigenschappen die hen definiëren: hoeveel bescherming bieden ze? Is een onderhandse akte (tussen de vennoten) voldoende, of moet je ook langs de notaris? Hoeveel vennoten of aandeelhouders zijn er minimaal? Moet je een bepaald startbedrag inleggen? Ben je verplicht een jaarrekening op te maken en neer te leggen? 
 

  Maatschap VOF CommV BV CV NV
Aansprakelijkheid Onbeperkt of beperkt voor stille maat Onbeperkt Beperkt voor stille vennoten, onbeperkt voor beherende vennoten Beperkt Beperkt Beperkt
Oprichtingsakte Onderhands of notarieel bij inbreng onroerend goed of recht Onderhands
of notarieel bij inbreng onroerend goed of recht
Onderhands
of notarieel bij inbreng onroerend goed of recht
Notarieel Notarieel Notarieel
Minimum aantal vennoten / aandeelhouders 2 2 2 1 3 1
Minimumvermogen / kapitaal Geen minimum Geen minimum Geen minimum Toereikend aanvangsvermogen Toereikend aanvangsvermogen Minimum 61.500 euro
Jaarrekening Veelal nee Veelal nee Veelal nee Ja Ja Ja

Je vennootschapsvorm staat niet in steen gebeiteld. Naarmate je zaak evolueert, kan je altijd veranderen van de ene vennootschapsvorm naar de andere.

Hulp nodig bij je keuze?

Heb je twijfels over welke vennootschapsvorm het best bij je onderneming past? Onze accountants helpen je op weg.

 

Caroline Delzongle
Caroline Delzongle
consultant accountancy & fiscaliteit