UBO-register: ook meldingsplicht voor verenigingen

sluit popup

Beste klant,

Naar aanleiding van de verstrengde coronamaatregelen hebben wij onze dienstverlening opnieuw bijgestuurd.

  • Onze kantoren werken met gesloten deuren. Je kan enkel mits afspraak naar kantoor komen.
  • Onze medewerkers blijven steeds bereikbaar via telefoon, Teams of mail.
  • Indien je documenten wenst binnen te brengen, gebruik hiervoor maximaal onze brievenbussen of tijdens de kantooruren, de boxen die hier speciaal voor voorzien zijn. Deze worden dagelijks meermaals leeggemaakt.
  • Maak maximaal gebruik van ons digitaal platform sbbSLIM om documenten door te sturen. Indien je hier nog niet mee werkt, neem contact met ons kantoor via mail of telefoon. Hier helpen we je graag verder.
  • Indien het gaat om een essentieel klantenbezoek dat niet digitaal georganiseerd kan worden, is een fysieke afspraak wel toegestaan, mits het respecteren van de nodige veiligheidsmaatregelen. Heb je een afspraak op kantoor of bij jou ter plaatse, dan word je vooraf geïnformeerd door je dossierbeheerder over de te respecteren hygiëne- en afstandsregels.

Op de hoogte blijven van de laatste maatregelen voor ondernemingen omtrent het coronavirus? Check onze pagina www.sbb.be/corona-info voor meer informatie.

Annette Philips
Zakelijk-juridisch advies

In de strijd tegen witwaspraktijken, fiscale fraude en terrorismefinanciering verplicht Europa haar lidstaten om een Register van Uiteindelijk Begunstigden – Ultimate Beneficial Owners of UBO’s – aan te leggen. Daarin komen de natuurlijke personen met een deelname van 25% of meer in een vennootschap, maar ook de bestuurders van verenigingen. In ons land wordt deze centrale databank beheerd door de FOD Financiën. Onder meer de fiscus en politiediensten hebben er toegang toe.

1. Wie moet zich allemaal registreren?

Iedereen die betrokken is bij het bestuur van een vzw wordt als UBO beschouwd. Concreet: de leden van de raad van bestuur, personen die gemachtigd zijn om de vereniging te vertegenwoordigen, en al wie belast is met het dagelijkse bestuur of op de een of andere manier zeggenschap heeft over de vereniging.

2. Welke info komt in het register terecht?

In het UBO-register komen naam, geboortedatum, nationaliteit, rijksregisternummer en adres van elke uiteindelijke begunstigde, net zoals zijn rol binnen de vzw en sinds wanneer hij UBO is.

3. Wat als de registratie niet gebeurt?

De melding gebeurt via het onlineplatform MyMinFin en moet ten laatste op 30 september 2019 in orde zijn. Is dat niet het geval, dan riskeert de vzw een boete van 250 tot 50.000 euro. Ook wanneer de gegevens onvolledig of van slechte kwaliteit blijken te zijn, is een sanctie mogelijk.

Tot slot nog dit: verzamel vooraf best alle bewijsstukken die je nodig hebt voor deze registratie. Zo heb je alle nodige documenten bij de hand om de melding tegen de deadline in orde te brengen.

 

Heb je een vraag over het UBO-register of de UBO’s in je vzw? Contacteer gerust vrijblijvend een SBB-kantoor in je buurt. Onze adviseurs helpen je met plezier op weg.