Wanneer moet je vloeibare dierlijke mest verplicht laten transporteren door een erkende mestvoerder en wanneer moet je de AGR-GPS-app gebruiken?

Jan Meykens
Omgevingsadvies

De Mestbank maakte onderstaand overzicht van de verschillende mogelijkheden voor vervoer in de periode na 1 augustus.

1.    Eigen mest op eigen grond (binnen Vlaanderen)

 • Vervoer naar een perceel in gebiedstype 0 of gebiedstype 1 kan zonder transportdocumenten tenzij je het vervoer laat uitvoeren door een erkende mestvoerder. Het gebruik van de AGR-GPS-app is niet verplicht.
 • Vervoer naar een perceel grasland of een blijvende teelt in gebiedstype 2 of 3 kan zonder transportdocumenten tenzij je het vervoer laat uitvoeren door een erkende mestvoerder. Het gebruik van de AGR-GPS-app is niet verplicht.
 • Vervoer naar een perceel dat geen grasland of een blijvende teelt is in gebiedstype 2 of 3:
  • van vaste dierlijke mest of andere meststoffen kan zonder transportdocumenten tenzij je het vervoer laat uitvoeren door een erkende mestvoerder. Je bent niet verplicht de AGR-GPS-app te gebruiken.
  • van vloeibare dierlijke mest moet gebeuren door een erkende mestvoerder met gebruik van een vast AGR-GPS-apparaat voor elk vervoer. Dit is niet verplicht als je beschikt over een geldige vrijstelling van de gebiedsgerichte maatregelen.

 

2.    Transport met een burenregeling (als de voorwaarden hiervoor vervuld zijn)

 • Afnemer heeft geen percelen in gebiedstype 2 of 3: kan met een burenregeling. Je bent niet verplicht de AGR-GPS-app te gebruiken.
 • Afnemer heeft wel percelen in gebiedstype 2 of 3:
  • Vervoer van vaste dierlijke mest of andere meststoffen kan met een burenregeling waarbij het gebruik van de AGR-GPS-app niet verplicht is.
  • Vervoer van vloeibare dierlijke mest:
   • vervoer naar perceel in gebiedstype 0 of 1 kan met een burenregeling, waarbij de AGR-GPS-app verplicht is.
   • vervoer naar perceel dat geen grasland of een blijvende teelt is in gebiedstype 2 of 3, moet gebeuren door een erkende mestvoerder met gebruik van een vast AGR-GPS-apparaat voor elk vervoer. Dit is niet verplicht als je afnemer beschikt over een geldige vrijstelling van de gebiedsgerichte maatregelen. Het vervoer kan dan met een burenregeling waarbij de AGR-GPS-app verplicht is.
   • vervoer naar perceel grasland of een blijvende teelt in gebiedstype 2 of 3, kan met burenregeling waarbij de AGR-GPS-app verplicht is.
   • Vervoer naar mestopslag kan met burenregeling waarbij de AGR-GPS-app verplicht is.

Effluent afkomstig van een biologie die dierlijke mest verwerkt, is vloeibare dierlijke mest en valt dan ook onder de bijhorende verplichtingen. De verplichte voor- en namelding bij het vervoer van effluent in het kader van een burenregeling blijft van toepassing, ook als de AGR-GPS-app wordt gebruikt.

In de volgende gevallen moet je elk vervoer in het kader van die burenregeling, ten laatste de dag voordat het vervoer plaats heeft, melden:

 • als dierlijke mest, geproduceerd op een exploitatie, vervoerd wordt naar een verwerkingseenheid;
 • als effluent, geproduceerd op een verwerkingseenheid, vervoerd wordt naar een exploitatie;
 • als effluent vanuit een opslag op een exploitatie vervoerd wordt naar landbouwgronden van een andere exploitatie.

 

Hulp nodig bij de uitrijregeling?

De uitrijregeling is zeer complex. Controleer jouw situatie hier of gebruik de uitrijtool. Ook onze adviseurs wijzen je graag de weg in deze materie. Heb je hierover vragen? Neem dan contact op met een SBB-kantoor in jouw buurt.