Steunmaatregelen voor ondernemers verder verlengd

Isabel Dillen

Verhogingen automatisch kwijtgescholden

In principe moet je jouw bijdragen voor het derde en vierde kwartaal 2021 ten laatste betalen op 30 september en 31 december van dit jaar. Er wordt echter geen verhoging aangerekend wanneer je jouw bijdragen niet tijdig kan betalen ten gevolge van de coronacrisis. De verhogingen worden jou automatisch kwijtgescholden.

Uitstel van betaling

Je kan één jaar uitstel van betaling aanvragen voor je sociale bijdragen. Het uitstel van betaling heeft betrekking op:  

  • jouw voorlopige bijdragen van 2021/3 en 2021/4
  • jouw regularisatiebijdragen verschuldigd voor het bijdragejaar 2018, 2019 of 2020 die vervallen op 30 september 2021 of 31 december 2021

Je dient je aanvraag in vóór 15 september voor het derde kwartaal 2021 en de regularisatiebijdragen die vervallen op 30 september 2021. En vóór 15 december voor het vierde kwartaal 2021 en de regularisatiebijdragen die vervallen op 31 december 2021.   
Het uitstel heeft geen gevolgen voor jouw recht op uitkeringen zoals de pensioenopbouw en de verzekering gezondheidszorgen. Er wordt ook geen verhoging op deze bijdragen gerekend. Zolang je maar binnen de vooropgestelde uitsteltermijn van één jaar jouw bijdragen betaalt. 

Vereenvoudigde procedure vrijstelling

Tijdens de coronacrisis werden de voorwaarden om vrijstelling van bijdragen te genieten vereenvoudigd. De maatregel wordt verder verlengd tot eind dit jaar. Heb je het financieel te moeilijk om je sociale bijdragen te betalen, dan kan vrijstelling van bijdragen je uitkomst bieden. De aanvraag gebeurt via een vereenvoudigde procedure bij jouw sociaalverzekeringsfonds. Let wel, de vrijstelling van je sociale bijdragen heeft wel een impact op je pensioen. Dien je een aanvraag in en merk je nadien dat je de sociale bijdrage toch kan betalen? Dan kan je nog gedurende 5 jaar dit bedrag bijbetalen waardoor dit ook meetelt voor jouw pensioenopbouw.

Overbruggingsrecht en aanvullende premie voor zwaar getroffen zelfstandigen

De regering kondigde reeds eerder een verlenging van het overbruggingsrecht aan en een nieuwe maatregel die in een aanvullende premie voorziet voor de zwaar getroffen zelfstandigen. 

 

Meer weten?

Wil je meer informatie over de sociale coronamaatregelen, neem dan contact op met het SBB-kantoor in jouw buurt.