Business support
Ondernemers
Bouw

Scherpstellen van missie, visie en strategie bij BMS Groep zorgt voor verbeterde samenwerking

Benedict Lathouwers

BMS Groep is sinds 2016 een vooraanstaand multidisciplinair aannemingsbedrijf, in o.a. beton- en rioleringswerken, en bouwt met de tweede generatie verder op de fundamenten van het algemene aannemingsbedrijf dat Theo Biesmans in 1978 oprichtte. Een snelle groei zorgde voor veranderpijnen en leidde tot strubbelingen binnen de organisatie. Hoe een scherp gestelde missie, visie en strategie resulteerden in een betere communicatie, lees je in dit artikel.

Na de bedrijfsovername in 2016 brachten de nieuwe zaakvoerders David, Bertrand en Michiel de onderneming van 20 naar meer dan 45 medewerkers. Een fantastische groei, maar ook een met enkele groeipijnen. Een kolfje naar de hand van Transitie-Partners.

Samen slim ondernemen

Onze klanten zijn gepassioneerde ondernemers. Stuk voor stuk leggen ze inspirerende trajecten af, met SBB aan hun zijde. In ‘Samen slim ondernemen’ laten we klanten aan het woord, en gaan we op zoek naar de diepere betekenis van #samen #slim #ondernemen.

Bertrand: “Door de snelle groei in aantal medewerkers op diverse locaties ervaarden we een aantal groeipijnen in het bedrijf en stelden we vast dat, omwille van de snel veranderende omstandigheden, de samenwerking niet zo vlot meer liep.” 

Een gebrek aan strategie, afwijkende visies, frustraties en te weinig afstemming en overleg leidde vaak tot strubbelingen, die ook zichtbaar en voelbaar waren in de organisatie.

#Samen

SBB-accountant, vertrouwenspersoon en jarenlange vriend van de familie Benedict Lathouwers ging in gesprek met de drie en adviseerde om externe hulp binnen te halen. Zo kwam Transitie-Partners in the picture.

Bertrand: “We verwachten van onze accountant dat hij ons mee in een goede strategische richting duwt. Benedict stelt ons bedrijf dan ook echt voorop. Hij had al lang door dat er op alle niveaus diverse groeipijnen aan het ontstaan waren en gaf aan dat er nood was aan meer structuur in het bedrijf.”

“Zo kwamen we in contact met Transitie-Partners. Na een introductie bepaalden we de doelstellingen en aanpak voor de toekomst. We creëerden een gedeelde visie voor BMS Groep en legden de fundering om de organisatie klaar te stomen voor de komende jaren van verdere groei.”

“Transitie-Partners is erin geslaagd om bepaalde zaken heel logisch over te brengen. Heel vaak ligt een oplossing voor de hand, maar doe je er niets mee. Zij pakken de zaken heel doelgericht aan."

#Slim

“Binnen ons accountants- en adviesbureau trachten wij elke stap van het ondernemerschap mee vorm te geven. Maar deze problematiek ging buiten de scope van de reguliere SBB-dienstverlening. Bovendien zag ik een groot voordeel in het introduceren van een externe specialist om de relatie met BMS Groep verder te verbreden en daarmee te versterken met nieuwe inzichten en kennis.” aldus Benedict.

Ondanks de grote diversiteit in persoonlijkheden is Transitie-Partners er in geslaagd om op korte tijd een gedeelde visie en strategie te helpen bepalen, waar ‘de drie’ zich als groep weten achter te zetten. 

Bertrand: “We zitten nog maar in het begin van de uitrol maar we willen onze visie zeker en vast verder uitdragen. Hoe dat precies zal gebeuren, moet de tijd nog uitwijzen. Wat we wel al weten is dat we dit niet alleen zullen doen. Alle medewerkers van BMS Groep zullen in een volgende fase betrokken worden.”

#Ondernemen

“Met de tussenkomst van onze collega’s van Transitie-Partners is alvast een belangrijke stap gezet om BMS Groep te helpen, maar ook om onze relatie met deze klant dieper te wortelen. Daardoor onderscheiden we ons van onze concullega’s op de markt,” besluit Benedict. 

Bertrand: “De aanpak en terminologie die Transitie-Partners hanteert, was nieuw voor ons. Maar we hebben veel uit dit traject geleerd. We willen immers blijven groeien. Naar de toekomst toe willen we ons bedrijf verder optimaliseren. We gaan voor nog meer efficiëntie, kwaliteit en rendement.”

“De tijd dat een ondernemer bij zijn accountant aanklopte, enkel voor de cijfers, is al lang voorbij. De accountant is hoe langer hoe meer de vertrouwenspersoon bij wie de ondernemer terechtkan voor alle vragen die te maken hebben met het leven van zijn bedrijf: van start over groei tot overlating en opvolging. Elke fase heeft zijn pijnpunten die de accountant meestal vanop de eerste rij ziet ontstaan. Dankzij de samenwerking met Transitie-Partners kan SBB nu ook hiervoor oplossingen aanbieden aan hun klanten,” besluit Benedict.