Raf Dom nieuwe CEO van SBB Accountants & Adviseurs

Johan Schoofs

Voor de nieuwe CEO staat het vast dat SBB op zijn elan wil doorgaan in lijn met de uitgezette strategieplannen. Het familiale karakter van één van de grootste accountantskantoren in Vlaanderen is een belangrijke troef. Sinds de start van de coronaperiode is het bedrijf verder gegroeid met 231 nieuwe aanwervingen. En ondanks die groei blijft de nauwe band tussen de medewerkers bestaan. Voor de nieuwe CEO is dat een belangrijk gegeven en moet dat ook in stand gehouden worden. Raf Dom: “We hebben de ambitie om op dat vlak het familiale karakter van onze bedrijfscultuur te behouden. Het is belangrijk dat de lijnen kort zijn niet alleen voor onze medewerkers, ook voor onze klanten. Iedereen moet zich thuis voelen bij ons, medewerkers én klanten.”

Complexe wetgeving

Dat de diverse wetgevingen complexer worden, is volgens de nieuwe CEO de grootste uitdaging voor een bedrijf als SBB. Raf Dom: “De complexiteit is van een zodanige orde dat wij op jaarbasis al meer dan 20.000 opleidingsuren organiseren om de deskundigheid van onze medewerkers te onderhouden. Bovendien hebben die wetgevingen vaak ongewild een impact op elkaar en zijn ze zelfs contradictorisch. Feit is dat wij als organisatie die complexiteit van fiscale en milieuregels moeten kunnen beheersen. Onze medewerkers moeten hiermee aan de slag en dus zullen wij verder blijven investeren in opleidingen. Dat doen we vandaag al volop en gelukkig hebben we ook een centraal kenniscentrum met specialisten uit al onze expertisedomeinen. Zij zijn het best geplaatst om de wijzigingen in regelgeving te volgen en te vertalen naar onze medewerkers en klanten. Dit geeft ons een groot voordeel ten opzichte van kleinere kantoren. En daar zullen we dus verder op blijven inzetten.”

Doorgedreven digitalisering

Een al even belangrijk onderdeel van deze strategieplannen is de digitale uitrol. SBB wil de dienstverlening optimaliseren door voluit te gaan in de digitalisering. Het zal de klanten in staat stellen om beter en nauwer samen te werken met SBB. Het digitale platform dat SBB uitrolt, bevat onder meer de financiële module sbbSLIM en een omgevingsmodule waarbij linken gelegd worden naar diverse databases van de overheid of met leveranciers. SBB bouwt met eigen expertise gestaag verder aan dit platform. Raf Dom: “Ook dit is een grote investering, maar een investering die ons toelaat ons werk accurater uit te voeren omdat we over de juiste informatie beschikken. En dat vertaalt zich opnieuw in een betere dienstverlening voor onze klanten.”

Raf Sels: “Eigenlijk omringen wij onze klanten met slimme teams: een accountant die als een ondernemerscoach breed strategisch meedenkt, geflankeerd door vakspecialisten die in de diepte gaan. En we wapenen onze klanten met slimme digitale tools . Aan die strategie heb ik altijd uitstekend samengewerkt met Raf als mijn financieel directeur. Ik ben er dan ook zeker van hij verder zal gaan op het spoor dat we samen uitgezet hebben.”

Raf Dom (43)  studeerde Accountancy & Fiscaliteit en Tax Management. Zijn carrière startte hij als senior auditor in een revisorenkantoor, later ging hij aan de slag als partner in een accountantsfirma. In 2012 is Raf Dom gestart bij SBB als kantoordirecteur, vijf jaar later werd hij aangesteld als financieel directeur. Sinds 1 september 2022 leidt hij het accountants- en adviesbureau als CEO.

Raf Dom, CEO