Nieuwe regeling overbruggingsrecht vanaf 2021

Om jou als ondernemer nog verder te ondersteunen tijdens deze coronacrisis voorziet de overheid een nieuw crisis-overbruggingsrecht vanaf 2021. De maatregel liep aanvankelijk tot en met 31 maart 2021 maar werd intussen verlengd tot 30 juni 2021. Wat verandert er nu precies? Hierbij het overzicht.

Deze blog gaat over maatregelen in het kader van de COVID-19-epidemie en is mogelijk niet meer up-to-date. Raadpleeg de website van de overheid voor de meest recente informatie.

Je bent nog steeds gedwongen jouw activiteit te onderbreken of hoofdzakelijk afhankelijk van dergelijke zelfstandigen

Jouw dubbel crisis-overbruggingsrecht wordt verlengd tot en met juni. Je kan dit overbruggingsrecht genieten wanneer je onder de gedwongen sluitingsmaatregelen valt. Ook wanneer je hoofdzakelijk afhankelijk bent van een verplicht gesloten sector kan je een beroep doen op deze uitkering. Maar enkel op voorwaarde dat je jouw zelfstandige activiteit volledig onderbreekt. 

Vanaf het moment dat de maatregel van het dubbelcrisisoverbruggingsrecht niet meer wordt verlengd, kan je enkel nog gebruik maken van het gewone crisis-overbruggingsrecht wanneer je jouw zaak verplicht moet sluiten en jouw activiteiten volledig onderbreekt door de gezondheidsmaatregelen van de overheid.

Je lijdt een aanzienlijk inkomensverlies

Moet je je activiteit niet gedwongen onderbreken, maar lijdt je onderneming een aanzienlijk inkomensverlies? Ook dan kan je het crisis-overbruggingsrecht vragen wanneer je aan de volgende 3 voorwaarden voldoet:

1.    Omzetdaling 40%

Jouw omzet daalde met minstens 40% voor de kalendermaand voorafgaand aan de maand waarvoor je een uitkering vraagt. Deze omzetdaling moet je bewijzen in vergelijking met dezelfde kalendermaand van 2019. Zo zal je bijvoorbeeld aanspraak kunnen maken op een uitkering in januari 2021 wanneer de omzet van december 2020 minstens 40% daalde in vergelijking met december 2019.

2.    Betaling sociale bijdragen

Je betaalde sociale bijdragen voor minstens 4 kwartalen van de 16 kwartalen teruggaand in de tijd vanaf het kwartaal waarin de maand van de uitkering ligt. Ben je nog maar maximaal 12 kwartalen zelfstandige? Dan volstaat de betaling van 2 kwartalen.

3.    Geen overbruggingsrecht gedwongen onderbreking

Je genoot voor dezelfde maand geen overbruggingsrecht wegens gedwongen onderbreking.
Deze maatregel geldt trouwens ook indien je nooit verplicht gesloten was (ook niet tijdens de eerste lockdown). Je hoeft bovendien ook niet afhankelijk te zijn van een verplicht gesloten sector. 

In quarantaine?

Ook wanneer je jouw activiteit volledig moet onderbreken omdat je minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen in quarantaine moet zonder ziek te zijn, kan je het crisis-overbruggingsrecht aanvragen. De dagen moeten niet in éénzelfde kalendermaand liggen maar moeten elkaar dus wel opvolgen. Het bedrag van de uitkering hangt af van het aantal dagen dat je onderbreekt.

Ben je in quarantaine ten gevolge van ziekte dan kan je een uitkering aanvragen via het ziekenfonds. Het overbruggingsrecht is in dat geval geen optie.

Kinderopvang

Tot slot kan je het crisis-overbruggingsrecht aanvragen wanneer je je activiteit binnen dezelfde maand minstens 7 dagen volledig onderbreekt voor de opvang van een kind jonger dan 18 jaar. Er geldt geen leeftijdsgrens voor kinderen met een handicap. In tegenstelling tot de quarantaine moeten deze 7 dagen elkaar niet opvolgen.  

De reden van de opvang moet het gevolg zijn van de coronacrisis:

  • jouw kind of zijn klas moet in quarantaine;
  • zijn school of kinderopvang sluit om de verspreiding van het coronavirus te beperken;
  • jouw kind wordt verplicht om afstandsonderwijs te volgen

Je uitkering hangt af van het aantal dagen dat je jouw activiteit onderbreekt.

 

Meer weten over het overbruggingsrecht?

Voor meer informatie over deze maatregel kan je terecht bij je accountant.

Isabel Dillen
Isabel Dillen
juridisch adviseur