Openbaar subsidieregister beschikbaar: 3 vragen beantwoord

Sylvia Thienpont
Financieel-strategisch advies

Waarom een openbaar subsidieregister?

Met een subsidietotaal van meer dan 13 miljard euro is het voor de Vlaamse overheid van cruciaal belang een goed zicht te bewaren op al deze toekenningen. In het verleden was er onvoldoende overzicht wat in de praktijk kon leiden tot onder meer dubbele subsidiëring.

Daarnaast wenst de Vlaamse overheid de transparantie te vergroten over de toegekende en uitgekeerde subsidiebedragen. Het subsidieregister is dus niet alleen raadpleegbaar door de subsidieverstrekkers binnen de Vlaamse overheid maar ook door het grote publiek. 

Welke informatie vind je terug in het subsidieregister?

In het register zijn alle subsidies opgenomen die door de Vlaamse overheid sinds 1 januari 2022 toegekend of uitbetaald werden aan ondernemingen, organisaties, feitelijke verenigingen en besturen. Denk daarbij aan subsidies van instanties zoals VLAIO, VLIF, VAPH, Sport Vlaanderen …

Omwille van privacyredenen werd geen informatie opgenomen over subsidies aan natuurlijke personen.

Je kan het register raadplegen door te zoeken op een beleidsdomein of een thema, een locatie, de naam van de subsidieontvanger of het KBO-nummer. De gegevens worden weergegeven in een lijst, op een kaart of in een grafiek en kunnen ook gedownload worden. De data worden elk kwartaal geactualiseerd.

Waar vind je het subsidieregister?

Eenvoudig via volgende link: Vlaanderen - Subsidieregister. Het gaat om een dynamische website waaraan in de toekomst nieuwe data en nieuwe functionaliteiten zullen worden toegevoegd.