Ontvangt jouw onderneming voortaan facturen van elektriciteit, gas en warmte via warmtenetten met 6% btw?

Tot en met 30 juni 2023 gold een tijdelijke btw-verlaging op gas en elektriciteit. Sinds 1 juli 2023 voorziet de wet een definitieve regeling voor de toepassing van het 6%-tarief op facturen van elektriciteit, gas en warmte via warmtenetten, doch de wetgever heeft zich hiervoor in eerste instantie gericht op particulieren. Vallen ondernemingen hierdoor sowieso uit de boot? Wij zoeken het uit in deze blog.    

Het criterium van zakelijk gebruik bij de levering van gas en elektriciteit 

Jouw energieleverancier moet kunnen oordelen of al dan niet sprake is van een ‘niet-zakelijk gebruik’ voor de toepassing van het 6%-tarief. De energieleverancier kijkt hiervoor in eerste instantie naar het al dan niet mededelen van jouw ondernemingsnummer:  

  • Heb je bij het afsluiten van jouw gas- en elektriciteitscontract geen ondernemingsnummer meegedeeld? Dan gaat jouw energieleverancier er automatisch vanuit dat de gas en elektriciteit kan worden gefactureerd met 6%.  
  • Omgekeerd, heb je bij het afsluiten van jouw gas- en elektriciteitscontract wel een ondernemingsnummer meegedeeld, dan gaat jouw energieleverancier in eerste instantie aan 21% factureren. 

Je kan alsnog vragen aan 6% te laten factureren als je aan jouw energieleverancier volgende verklaring bezorgt bij het aangaan van het contract (via hun website, brief of e-mail): 

"Dit contract is afgesloten met het oog op een levering van aardgas gebruikt als verwarmingsbrandstof/elektriciteit voor overwegend niet-zakelijk gebruik in de zin van artikel 420, § 5, van de programmawet van 27 december 2004.

Vallen ondernemingen uit de boot voor het 6%-tarief?

Omwille van het criterium ‘niet-zakelijk gebruik’ blijft jouw onderneming 21% btw betalen op de elektriciteit- en gasfacturen, tenzij jij als afnemer uitdrukkelijk aan jouw energieleverancier laat weten dat er sprake is van een overwegend niet-zakelijk gebruik middels bovenvermelde verklaring.  

Denk bijvoorbeeld aan een verenging van mede-eigenaars die als rechtspersoon (met mededeling van het ondernemingsnummer) een globaal contract sluit met de energieleverancier voor een appartementsgebouw waar alleen particulieren wonen. De energieleverancier zal in dat geval uitgaan van een zakelijk gebruik, tenzij de vereniging van mede-eigenaars uitdrukkelijk middels de verklaring heeft meegedeeld dat het om een overwegend niet-zakelijk gebruik gaat. 

Het criterium van ondernemingsnummer bij de levering van warmte via warmtenetten

Bij de levering van warmte via warmtenetten spreken we over de distributie van thermische energie in de vorm van stoom of warm water vanuit een centrale of decentrale productie-installatie via een netwerk dat verbonden is met meerdere gebouwen of locaties, voor het verwarmen van ruimten. 

De facturering van levering van warmte via warmtenetten is aan 6% btw onderworpen van zodra je jouw geen ondernemingsnummer meedeelt bij het aangaan van het contract bij je energieleverancier. 

Indien je als onderneming jouw ondernemingsnummer meedeelt bij het aangaan van je contract, betaal je derhalve 21% btw op de levering van warmte via warmtenetten.

Let wel, de btw blijft voor jouw onderneming in principe wel aftrekbaar in de mate dat de levering hiervan kadert binnen de uitoefening van jouw maatschappelijke activiteit (bijvoorbeeld voor de verwarming van jouw beroepsruimtes).

Wat bij doorfacturering?

Het btw-tarief van 6% is sowieso niet van toepassing van zodra je de kosten inzake gas, elektriciteit en warmte via warmtenetten doorfactureert aan een derde, ongeacht het zakelijk gebruik of mededeling van het ondernemingsnummer.

Indien je bijvoorbeeld als verhuurder (onderneming of particulier) de energiekosten doorfactureert aan jouw huurder, is het 21% btw-tarief van toepassing. 

Hetzelfde geldt ook in het geval jij (onderneming of particulier) een derde toestaat om gebruik te maken van jouw elektrische laadpaal en jij deze energiekosten doorfactureert aan de derde. Dergelijke doorfacturatie zal evenmin kunnen genieten van het 6% btw-tarief.