Nog nooit zoveel erfbelasting betaald als in 2023

Vlaanderen inde vorig jaar bijna 1,84 miljard euro erfbelasting. Toch lag het aantal overlijdens lager dan in 2022. Het totaal belastbaar vermogen lag dus hoger. Belangrijke boodschap: plan jouw vermogen optimaal en vermijd hoge belastingen voor jouw erfgenamen.

Goede vermogensplanning loont

Zorgen dat er minder erfbelasting betaald moet worden, regel je tijdens je leven. Ga schenken aan lagere tarieven, denk na over het werken met vennootschappen, … De inzichten van professionals zijn hierbij letterlijk goud waard.

Pak je vermogen aan

In tijden van verkiezingen zijn belastingen hot topic. Partijen komen nu naar buiten met voorstellen tot verlaging van tarieven of verhoging, of zelfs afschaffing, van de verminderingen. 

In familiale context geniet de langstlevende partner op heden van vrijstelling van erfbelasting voor de gezinswoning en vrijstelling op de eerste 50.000 euro aan roerende goederen die geërfd worden. Dit zijn belangrijke aandachtspunten bij de te maken keuzes, gaan we de gezinswoning schenken of verkopen of aanhouden en toebedelen in een huwelijkscontract? Ook met de optimalisatie van het doorgeven aan de volgende generatie van opbrengsteigendommen en tweede verblijven dient snel te worden gestart, om zo weinig mogelijk schenkbelasting te betalen.

De organisatie van de bedrijfsactiviteit heeft belangrijke gevolgen voor de finaal te betalen erfbelastingen. Is dit aanwezig in het privévermogen of zit het in een vennootschap en zitten enkel de aandelen in het privévermogen? Op dit vlak kan mogelijks een beroep gedaan worden op de vrijstelling van schenkbelasting bij overdracht van de onderneming of vennootschap tijdens het leven, zodat er geen erfbelasting meer verschuldigd zal zijn. Aan de schenking kunnen allerlei modaliteiten gekoppeld worden, zodat de schenker zich comfortabel voelt bij de schenking en mogelijks nog deels de touwtjes in handen houdt of de nodige inkomsten blijft verwerven uit de bedrijfsactiviteit.

Ook professioneel vastgoed is hier een belangrijk aandachtpunt, wie is hier eigenaar van? Is optimalisatie mogelijk?

Als toch het overlijden sneller komt dan verwacht, blijft het zeker de moeite waard om met een specialist ter zake te kijken wat mogelijk is om de erfbelasting te drukken. Ook hier zijn lagere tarieven voorzien voor het vererven van een familiale onderneming of vennootschap. De voorwaarden hiervoor dienen zeker afgetoetst te worden.

Het besparen van erfbelasting is een belangrijke zorg, maar ook willen ouders vermijden dat er ruzie zou ontstaan in de familie naar aanleiding van een overlijden. Ook hier kan je op inspelen, door een erfovereenkomst af te sluiten met je erfgenamen en alle schenkingen en voordelen uit het verleden op een rijtje te zetten en het zoeken naar een evenwicht tussen alle erfgenamen, waarin iedereen zich goed voelt.

Tijdig starten met de planning van jouw vermogen is cruciaal. Temeer omdat je voor de uitwerking ervan wilsbekwaam moet zijn, denk er ook aan om problemen op dit vlak te ondervangen door een zorgvolmacht op te maken. 

Onze vermogensplanners begeleiden je door dit kluwen

Laat het bedrag van de erfbelasting niet verder doorstijgen en bepaal, samen met ons team van vermogensplanners, een doordachte en fiscaal interessante strategie voor het beheer van je vermogen.