Vanaf 1 februari 2022 nieuwe regels voor facturatie tussen bedrijven

De wet van 14 augustus 2021 verbetert het betaalgedrag tussen ondernemingen (B2B) verder en gaat misbruiken tegen. Hierdoor wijzigen een aantal zaken in de huidige regelgeving omtrent de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. 

De regelgeving op vandaag

De huidige regelgeving beschermt ondernemingen tegen wanbetalingen om de kaspositie van bedrijven (in het bijzonder kmo’s) gezond te houden.  Door betalingstermijnen en intrestvoeten wettelijk vast te leggen, verbetert het betalingsgedrag tussen ondernemingen. Zo worden grote bedrijven sinds 2020 verplicht om binnen de 60  dagen hun facturen te vereffenen

Wat wijzigt er vanaf februari 2022?

Vanaf 1 februari 2022 zullen alle B2B-relaties zich moeten houden aan de beperking op de betalingstermijn van 60 dagen. Je kan dus niet langer een betalingstermijn vastleggen van meer dan 60 kalenderdagen. Een clausule waarbij je contractueel een langere betalingstermijn bedingt, wordt voor niet-geschreven gehouden: automatisch bedraagt de betalingstermijn dan 30 kalenderdagen. Enige uitzondering hierop is de mogelijkheid voor bepaalde sectoren om bij Koninklijk Besluit alsnog een langere betalingstermijn toe te staan. Of de mogelijkheid al dan niet benut zal worden en zo ja, door welke sectoren, valt nog af te wachten. 

Clausules inbouwen om de betalingstermijn alsnog te verlengen?

Vóór de wetswijziging had je als klant-ondernemer maximum 30 dagen de tijd om de goederen of diensten en/of de factuur te controleren. Die termijn werd evenwel vaak misbruikt om de betalingstermijn gewoon te verlengen. Bijgevolg gingen vaak 90 dagen voorbij vooraleer de factuur opeisbaar was. De verificatieperiode moet nu deel uitmaken van de betalingstermijn van maximum 60 dagen waardoor de betalingstermijn start:

  • ofwel vanaf wanneer je de factuur ontvangt; 
  • ofwel vanaf wanneer je de goederen en diensten ontvangt als de datum van ontvangst van de factuur niet vaststaat of de factuur voorafgaand wordt ontvangen.

Daarnaast kan je geen contractuele regeling meer treffen voor de ontvangst van de factuur. Ook daarover werden vroeger clausules voorzien om de betalingstermijn te verlengen. De werkelijke ontvangstdatum is nu het uitgangspunt voor de aanvang van betalingstermijnen.

Bovendien ben je als schuldenaar verplicht ten laatste bij de levering van de goederen of de dienst alle informatie te verstrekken die nodig is voor de facturatie. 

Automatisch verwijlintresten verschuldigd

Voortaan ben je ook onmiddellijk en automatisch hoge verwijlintresten verschuldigd. Een ingebrekestelling is daarvoor niet meer nodig. Daar bovenop verhoogt dat bedrag eveneens onmiddellijk en automatisch met 40 euro als forfaitaire vergoeding voor de invorderingskosten van de schuldeiser. Als schuldenaar heb je wel nog de mogelijkheid om aan te tonen dat je niet verantwoordelijk bent voor de vertraging in de betaling. 

Pas je algemene voorwaarden aan

De nieuwe regels treden in werking op 1 februari 2022. Neem dus even jouw algemene voorwaarden erbij om na te gaan of ze conform zijn met de nieuwe regelgeving. Uiteraard kan je hiervoor ook beroep doen op SBB om jou hierbij te helpen.

Focus je niet enkel op de verkoopcijfers of de marges van je onderneming, maar verlies ook je kaspositie niet uit het oog. Je behoefte aan werkkapitaal wordt sterk beïnvloed door betalingstermijnen van klanten en leveranciers. Wil je meer inzicht in je cashflow of wens je je werkkapitaal te analyseren en optimaliseren, laat je bijstaan door een corporate finance advisor van SBB. 

Meer weten?

Neem contact op met één van onze experten. Zij helpen je graag op weg.