Neem je deel aan de pre-ecoregeling ‘verhogen organisch koolstofgehalte bouwland’ in je verzamelaanvraag? Zet de teeltcodes maïs nu correct en voorzie het nodige bewijs!

Amelie Grammen
Omgevingsadvies

Pre-ecoregeling verhogen organisch koolstofgehalte bouwland

Landbouwers komen voor deze maatregel in aanmerking als ze door de combinatie van specifieke hoofd- en nateelten op het areaal bouwland op bedrijfsniveau gemiddeld meer dan 1.350 kg/ha organische koolstoftoename realiseren. De deelname aan deze pre-ecoregeling kon tot en met 31/05 aangevinkt worden op e-loket in je verzamelaanvraag. In e-loket kan je vandaag nog steeds nagaan of je ingegeven teeltplan de EOC-waarde voldoende of onvoldoende verhoogt. 

Is er een wijziging gebeurd in je teeltplan? Voer dit meteen door in je verzamelaanvraag!

Het standpunt van het Departement Landbouw en Visserij is dat een verzamelaanvraag steeds de realiteit benadert. Daarom is het belangrijk om bij wijzigingen in je teeltplan dit ook meteen in de aangifte van je verzamelaanvraag aan te passen. 

Door de droogte kan het zijn dat korrelmaïs werd aangegeven, maar alsnog als silomaïs geoogst zal worden. In het kader van de pre-ecoregeling ‘verhogen van organische koolstofgehalte in bouwland’ is het belangrijk dat de teelcodes maïs correct staan in de verzamelaanvraag. 

 • wijzigingen op vlak van korrel- en silomaïs worden best NU meteen doorgevoerd in je verzamelaanvraag
  • het Departement vraagt om de teeltcodes 202 en 201 voor 13/09 juist te zetten in je verzamelaanvraag
  • alle landbouwers werden via een mail van het Departement Landbouw en Visserij hiervan op de hoogte gebracht
 • landbouwers die deelnemen aan de pre-ecoregeling ‘verhogen van organische koolstofgehalte in bouwland’ krijgen automatisch een extra steun uitbetaald, namelijk de aanpassingssteun voor landbouwers die getroffen worden door de Oekraïnecrisis
  • betaling van deze aanpassingssteun gebeurt automatisch op 30/09
 • het Departement Landbouw en Visserij wil o.a. in het kader van die aanpassingssteun zo juist mogelijke gegevens ophalen uit de verzamelaanvraag, vandaar hun versnelde vraag naar een correcte invulling van de teeltcodes maïs 
 • wanneer je als landbouwer nadien niet blijkt te voldoen aan de pre-ecoregeling, dan zal die aanpassingssteun terug gevorderd worden. Er is hier geen bijkomende sanctie aan gekoppeld. 
 • de uitbetaling van de pre-ecoregeling zelf staat gepland in april 2023

Bewijzen aanleveren voor korrelmaïs

Vanuit het Departement Landbouw en Visserij zal naar bewijs gevraagd worden dat het effectief om die aangegeven teelten gaat. Als je dit als landbouwer niet kan aantonen, dan wordt de EOC-waarde aangepast naar dat gewas dat werkelijk werd gezaaid. Zo moet je als landbouwer voor de percelen die aangegeven zijn als korrelmaïs (teeltcode 202) aantonen dat de maïs ook als korrelmaïs, die een beduidend hogere EOC-waarde dan silomaïs heeft, geoogst is. Deze bewijzen moeten nog niet tegen 13/09 aangeleverd worden.

Per perceel korrelmaïs moet een foto opgestuurd worden waarop:

 • Het perceel tijdens of vlak na de oogstwerkzaamheden met oogstresten zichtbaar is
 • Referentiepunt zodat de foto duidelijk gelinkt kan worden aan het perceel

Deze foto’s kan je opladen in e-loket of kan je via e-mail aan de buitendienst bezorgen. Vermeld ook steeds de nummers van de percelen uit de verzamelaanvraag waarover het gaat. 

Wanneer er geen foto’s zijn van bepaalde percelen, dan zal het Departement in de verzamelaanvraag de teeltcode verzetten naar silomaïs. 

Annuleer je deelname

Als je als landbouwer niet kan voldoen aan de voorwaarden van de pre-ecoregeling ‘verhogen organisch koolstofgehalte bouwland’ of je bent hier niet meer in geïnteresseerd, dan moet de aanvraag terug worden ingetrokken. Het annuleren van deze pre-ecoregeling kan tot en met 31 oktober 2022. 

Heb je vragen?

Zijn er wijzigingen gebeurd in je teeltplan, bv. maïs geoogst als silomaïs i.p.v. korrelmaïs? Aarzel niet om contact op te nemen met je SBB-kantoor of je SBB-consulent. Wij helpen je graag verder.