Mogelijkheid tot aanvraag equivalente maatregel verlengt: Wintergranen of wintervlas na nitraatgevoelige hoofdteelten

Amelie Grammen

Om aan de vanggewasverplichting te kunnen voldoen en het doelareaal op percelen in gebiedstype 2 en 3 te realiseren voorziet de wetgeving in 2 mogelijkheden voor aardappelen en maïs:

  • Via de vanggewasregeling kan je ervoor kiezen om vanggewas na aardappelen en maïs in te zaaien uiterlijk 15 oktober
  • Daarnaast is er de equivalente maatregel wintergranen en wintervlas na nitraatgevoelige hoofdteelten

Wegens de weersomstandigheden is de aanvraagtermijn voor equivalente maatregelen wintergranen of wintervlas na nitraatgevoelige hoofdteelten verlengd tot 31 oktober 2023 door de Mestbank. 


Wil je hiervoor kiezen als landbouwer? Hou dan rekening met de specifieke voorwaarden! Indien niet voldaan aan de voorwaarden, kunnen hoge boetes volgen. 

  • Het wintergraan of wintervlas moet uiterlijk 15 november ingezaaid zijn op de percelen en moet worden aangehouden als hoofdteelt in 2024.
  • De percelen waarop de equivalente maatregel ‘wintergranen of wintervlas na nitraatgevoelige hoofdteelten’ wordt toegepast, tellen slechts gedeeltelijk mee voor het realiseren van het doelareaal, waarbij er wordt gewerkt met een factor 0,65.

 

Heb je vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met je SBB-kantoor of je SBB-consulent. Wij helpen je graag verder.