Lange pacht in het nieuwe Pachtdecreet

Ook in het nieuwe Pachtdecreet blijft de minimumduur voor pacht minstens negen jaar. Partijen kunnen wel een langere periode afspreken. In dit artikel overlopen we met jou welke wijzigingen er bestaan bij lange pacht en loopbaanpacht in vergelijking met de oude pachtregelgeving.

Lange pacht als uitzondering op de pachtperiode van 9 jaar

Pachter en verpachter kunnen een lange pacht aangaan. Sluit je een lange pacht met een eerste gebruiksperiode van minstens 27 jaar dan kan je genieten van een extra opzegmogelijkheid. Je kan tegen het einde van de overeengekomen periode een einde maken aan de pacht om de goederen vrij van pacht te verkopen of op andere wijze te vervreemden. Bij een gewone pachtovereenkomst bestaat deze opzeggingsmogelijkheid niet. Het decreet nam de bestaande regeling uit de oude pachtwet over.

Een langlopende pacht biedt jou als verpachter het voordeel dat je een verhoogde pachtprijs kan vragen en je geniet bovendien een fiscale vrijstelling op je inkomsten uit de pacht. Deze fiscale vrijstelling geldt wel enkel voor verpachting van gronden.  

Wat is er dan nieuw? Het Pachtdecreet maakt langere pachten extra aantrekkelijk door reeds een opzeg te voorzien na 18 jaar waarna je als verpachter jouw grond eveneens pachtvrij kan verkopen. Maar ook bij een gewone pacht kan je na twee pachtperiodes van 9 jaar opzeg geven voor vervreemding.

Loopbaanpacht volgens het nieuwe Pachtdecreet

De loopbaanpacht wordt afgesloten voor een vaste duur gelijk aan het verschil tussen het ogenblik waarop de pachter de pensioenleeftijd bereikt en de huidige leeftijd van de pachter. De vaste duur van de loopbaanpacht bedraagt minstens 27 jaar. Bij het sluiten van de pachtovereenkomst mag de pachter niet ouder zijn dan 40 jaar (i.t.t. 38 jaar volgens de oude pachtwet). Zijn er meerdere pachters dan houdt men nog steeds rekening met de leeftijd van de jongste medepachter.

De oude pachtwet legde de einddatum van de loopbaanpacht vast op de 65ste verjaardag van de pachter. Het Pachtdecreet vervangt de leeftijdsgrens van 65 jaar door het begrip ‘wettelijke pensioenleeftijd’. De maximumleeftijd van de pachter bij het afsluiten van het contract werd opgetrokken naar 40 jaar.

Ook bij loopbaanpacht kan je een verhoogde pachtprijs vragen (verhoging met 50% voor gronden en 25% voor gebouwen) en geniet je bovendien een fiscale vrijstelling op je inkomsten uit de loopbaanpacht.

Meer weten?

Heb je nog vragen over het nieuwe Pachtdecreet? Onze land- en tuinbouwspecialisten helpen je graag verder.

Isabel Dillen
Isabel Dillen
juridisch adviseur