Landbouw- en milieuorganisaties bereiken akkoord over MAP7

De landbouw- en milieuorganisaties bereikten een akkoord over een ontwerp van nieuw mestactieplan. Dit is een eerste stap om tot een nieuw MAP7 te komen. Vlaanderen moet nu het akkoord van de Europese Commissie bekomen over dit plan. Vervolgens kan men starten met de uitwerken van aangepaste wetgeving. Deze wil men in werking laten treden op 01/01/2024.

De hoofdlijnen zijn dat MAP7 inzet op de ambitie om land- en tuinbouw verder te verduurzamen door middel van

  • het verbeteren van de waterkwaliteit
  • het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid en -kwaliteit
  • een grotere betrokkenheid van de keten na te streven
  • het verbeteren van de circulariteit
  • het verbeteren van de klimaatrobuustheid
  • het ‘juist’ bemesten: van het 4J-naar het 6J-principe: de ‘Juiste mestsoort’ op het ‘Juiste tijdstip’ met de ‘Juiste dosis’ en de ‘Juiste bemestingstechniek’ en bijkomend op de ‘Juiste plaats’ en met de nodige sensibilisering voor de ‘Juiste teelt en teeltrotatie’.

Er zijn generieke maatregelen voorzien zoals een aanpassing van de uitrijregeling en specifieke maatregelen voor de tuinbouwsector en de intensieve groentesector. Verder wordt er gebiedsgericht gewerkt in gebieden waar de waterkwaliteit nog onvoldoende is en in gebieden die extra bescherming vragen zoals natuurgebieden.

Tot slot wordt er ook blijvend ingezet op handhaving alsook begeleiding.

Meer weten?

De link naar de volledige tekst van het akkoord vind je hier.

Uiteraard volgen we dit dossier van nabij op. In de loop van dit jaar zullen we hierop nog terugkomen.

Jan Meykens
Jan Meykens
productmanager milieu