Hoe stel je een overtuigend kredietdossier samen?

Is jouw onderneming bezig aan een stevig groeitraject? Dan komt er misschien een punt waarop je bij de bank of een andere kredietverstrekker aanklopt voor een lening. Aan de hand van drie kernvragen stel je een solide dossier op. 

Wie ben je?

Stel je onderneming voor. Probeer je bedrijf echt te ‘verkopen’. Dat doe je met een inspirerend verhaal waarin je jouw activiteiten en productengamma bespreekt, je businessmodel toelicht en je belangrijkste klanten en leveranciers voorstelt. Spreid je kennis tentoon over je sector, concurrenten en marktpositie en vertel waarom jouw onderneming klaar is voor de toekomst. 

De kredietverstrekker kijkt niet enkel naar je financieel plan, maar ook of er nog andere risico’s aanwezig zijn in je onderneming of sector. Zo kunnen er uitdagingen verbonden zijn aan bepaalde afzetmarkten (bv. brexit). Ook een te grote afhankelijkheid van een klein aantal klanten en/of leveranciers kunnen je kansen op een krediet verkleinen. 

Ook de structuur van je onderneming mag niet ontbreken in je voorstelling. Stel je aandeelhouders voor en licht de samenstelling van het management en hun track record toe. 

Daarnaast geef je de kredietverstrekker (meestal een bank) natuurlijk ook inzicht in je cijfers. Presenteer steeds recente én gedetailleerde cijfers. Beperk je niet tot de neergelegde cijfers bij  de nationale bank maar geef ook inzicht in interne rekeningen.  

 • Heb je geen recente cijfers? Vraag dan aan je SBB-expert om een tussentijdse balans op te maken.

Tip: blijken je cijfers niet zo rooskleurig, probeer ze dan niet te verdoezelen. Zet je sterke punten in de verf maar benoem ook je zwakke punten en leg uit hoe je die wil aanpakken. 

Handige hulpmiddelen bij je bedrijfsvoorstelling: 

 • Met het Business Model Canvas (BMC) - jouw ondernemingsplan op een A4’tje -  kom je meteen tot de kern van de zaak.
 • Begin je dossier met een zogeheten ‘management summary’: een korte samenvatting waarin je de essentie van je bedrijf en kredietvraag schetst. Zo krijgen de verschillende personen die met jouw aanvraag bezig zijn in een oogopslag een beeld van je onderneming en financieringsbehoefte. 

Waarom vraag je een krediet?

Je financieringsvraag omschrijf je best zo nauwkeurig mogelijk, zodat de kredietverstrekker goed weet waarvoor je de bijkomende middelen gaat gebruiken. 

Vraag je extra werkkapitaal? Onderbouw dit dan cijfermatig. Volgende vragen zetten je op het juiste spoor:

 • Is de omzet sterk gestegen of verwacht je een sterke omzetstijging doordat je een nieuwe markt gaat aanboren? 
 • Moet je extra voorraad aankopen of zijn de grondstoffenprijzen gestegen? 
 • Vragen je klanten om extra betalingsuitstel? 
 • Betaal je je leveranciers sneller in ruil voor contantkorting? 

Wil je investeren? Dan neem je best deze vier punten mee in je financieringsvraag:

 1. Reden van de investering en wat de investering kan opleveren voor jouw bedrijf
 2. De totale investeringskost: stuur eventueel al offertes en bestelbonnen mee
 3. De samenstelling van de kosten
 4. De betaaltermijnen: stel een duidelijke tijdslijn op

Opgepast: ook jij moet een deel van de investering dragen! 

Dat aandeel hangt af van het risicoprofiel van je onderneming en je specifieke kredietvraag, maar het ligt meestal rond de 20%. Als je dat geld niet hebt, moet je misschien op zoek naar alternatieve financiering, of een lening met een achtergesteld karakter.

Spreek je geen financiële taal? Je SBB-adviseur helpt je met plezier tijdens het opmaken van je dossier en het onderhandelen met de bank.

Hoe ga je terugbetalen? 

Op basis van jouw historische cijfers kan een bank of investeerder al redelijk goed inschatten wat de terugbetalingscapaciteit van jouw onderneming is. Maar het verleden is niet altijd een goede voorspeller voor de toekomst. Een budget voor de komende jaren en een kasplanningsoverzicht geven zicht op jouw toekomstige financiële situatie. Dit kan helpen om de bank over de streep te trekken.

Is alles helder? 
Zorg er ook voor dat je bankier alle details in je kredietaanvraag goed begrijpt. Een voorbereid dossier versnelt het proces en vergroot je kans op een positieve beslissing. 

Heb je  een offerte van de bank gekregen? Zie er dan op toe dat je zelf elk element begrijpt. Of het nu gaat over terugbetalingen, interesten of waarborgen: overloop ze allemaal met je bankier, zodat je perfect weet waaraan je je kan verwachten. 

Timing is cruciaal

Tot slot; breng je kredietverstrekker al in een vroeg stadium op de hoogte van je financieringsnoden. Zo kan hij mee nadenken over de gepaste oplossing en aangeven wat je allemaal zeker moet meenemen in je aanvraag. Een krediet aanvragen kost immers tijd. Eenvoudige, online kredieten heb je in sommige gevallen al na 24u , maar reken voor complexe dossiers maar op een doorlooptijd van enkele weken.

Lukt het niet om een lening vast te krijgen bij de bank? Dan kan je, zoals vermeld, zeker nog andere financieringsbronnen overwegen, zelfs crowdfunding of crowdlending.

Hulp nodig bij je kredietdossier?

Bespreek je plannen met je SBB-adviseur. We stellen samen een solide kredietaanvraag op.

Maak een afspraak

Meer informatie?

Heb je na het lezen van dit artikel  nog vragen ? Neem contact op met onze experten. Wij helpen je graag op weg.