Impulseopremie: afgeschaft voor nieuwe huisartspraktijken

Als huisarts krijg je financiële steun van de Vlaamse overheid bij de opstart van je praktijk. Tot voor kort kon je met je nieuwe huisartsenpraktijk genieten van een renteloze lening en een premie, de Impulseopremie. Sinds 1 juli 2020 is deze premie afgeschaft. Huisartsen kunnen dus niet langer genieten van deze vestigingspremie. Ter compensatie verhoogt wel het maximaal te ontlenen bedrag van de renteloze lening.

Steun bij de opstart van een praktijk

Wanneer je je als arts voor de eerste keer vestigt in een prioritaire zone of verhuist naar een prioritaire zone, kon je terugvallen op een renteloze lening en de Impulseopremie. Deze laatste werd sinds 1 juli 2020 afgeschaft. Als huisarts kan je dus niet langer genieten van deze premie van 20.000 euro.

In ruil voor de afschaffing van deze premie, kan je wel een hogere renteloze lening verkrijgen van de Vlaamse overheid bij de eerste installatie als erkend huisarts. Sinds 1 juli 2020 kan de renteloze lening namelijk tot 35.000 euro oplopen (in plaats van de vroegere 15.000 euro). Je betaalt de lening terug op vijf jaar (zonder intrest) met een vrijstelling van een jaar voor de terugbetaling van het kapitaal.

Er is bovendien een bijkomende renteloze lening van 10.000 euro mogelijk voor infrastructuuraanpassingen om samen te werken met een praktijkverpleegkundige of praktijkondersteuner. 

Financiële ondersteuning van de praktijk

Ook voor de ondersteuning van de praktijk kan je rekenen op twee tegemoetkomingen van de Vlaamse overheid:

  1. Een jaarlijkse tegemoetkoming in de loonkosten van een praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige 
  2. Een tegemoetkoming in de kosten voor een telesecretariaat (enkel voor startende huisartsen gedurende max. 5 jaar).

1.   Tegemoetkoming in de loonkosten

Huisartsen in Vlaanderen (incl. Brussels Hoofdstedelijk Gewest) kunnen een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten van minstens 1/3 VTE praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 7.847,47 euro per arts (2024). Dit maximumbedrag kan verhoogd worden met 800 euro als de huisarts of de praktijk inzet op extra vorming.

2.   Tegemoetkoming voor een telesecretariaat

Met een telesecretariaat wordt minimaal een online agenda en het beantwoorden en triëren van telefonische oproepen voor de huisarts bedoeld. De tussenkomt bedraagt de helft van de reële kosten met een maximum van 3.400 euro per jaar. 
Deze tegemoetkoming kan alleen aangevraagd worden door een startende actieve huisarts:

  • maximaal vijftien jaar na de erkenning als huisarts
  • of binnen de twee jaar na de terugkeer uit het buitenland, op voorwaarde dat de arts gedurende meer dan één jaar actief was in het buitenland.

De huisarts moet bovendien aangesloten zijn bij de huisartsenkring van zijn regio. 

De vergoeding kan niet gecombineerd worden met de tegemoetkoming in loonkost voor een praktijkondersteuner of -verpleegkundige. 

Vragen over premies of tegemoetkomingen voor jou als huisarts?

Wil je meer weten over de premies en/of tegemoetkomingen voor artsen, neem contact met onze experten. Zij wijzen je de weg.

Nathalie Put
Nathalie Put