Ik doe aan verbrede activiteiten, wat met mijn wateraangifte?

sluit popup

In het licht van de corona-problematiek is onze dienstverlening bijgestuurd:

  • Onze kantoren werken met gesloten deuren. Klanten kunnen enkel mits afspraak naar kantoor komen.
  • Onze medewerkers blijven steeds bereikbaar via telefoon, Teams of mail.
  • Indien je documenten wenst binnen te brengen, gebruik hiervoor maximaal onze brievenbussen of tijdens de kantooruren, de boxen die hier speciaal voor voorzien zijn. Deze worden dagelijks meermaals leeggemaakt.
  • Maak maximaal gebruik van ons digitaal platform sbbSLIM om documenten door te sturen. Indien je hier nog niet mee werkt, neem contact met ons kantoor via mail of telefoon. Hier helpen we je graag verder.

Op de hoogte blijven van de laatste maatregelen voor ondernemingen omtrent het coronavirus? Check onze pagina www.sbb.be/corona-info voor meer informatie.

Sara Kelchtermans
Zakelijk-juridisch advies

Welke sectoren voor welke nevenactiviteiten?

  • Hoevezuivel: sector 6 of sector 53
  • Aardappelen: sector 28, sector 55 of sector 19
  • Camping, B&B, kinderboerderij, cafetaria, ijssalon,…: sector 21

Hoevezuivel mag onder sector 6 worden ingedeeld, op voorwaarde dat je enkel eigen melk verwerkt. Verwerk je daarnaast ook melk van andere bedrijven bij jou, dan wijs je het waterverbruik toe aan sector 53. Net hetzelfde met aardappelen, indien je enkel eigen aardappelen wast, betaal je volgens sector 28. Sector 55 is van toepassing als ook aardappelen van elders op jou bedrijf worden gewassen. Schil je ook zelf aardappelen? Geef dan je waterverbruik onder sector 19 aan. Let wel: dit is een zeer dure sector.

Alle activiteiten zoals een camping, B&B, kinderboerderij, een cafetaria, een ijssalon,… zijn activiteiten die onder sector 21 thuishoren.

Heffing op waterzuivering

De heffing op waterverontreiniging bedraagt voor HJ2020 54,96 euro per vervuilingseenheid. Die is afhankelijk van de hoeveelheid water die je gebruikt en de sector waarvoor het water gebruikt wordt. Deze factoren bepalen immers de vuilvracht van je afvalwater. In onderstaande tabellen vindt je de zuiveringsheffing van verschillende landbouwsectoren en nevenactiviteiten terug, omgerekend naar een prijs (€) per 100 m³ waterverbruik.

Nevenactiviteiten hebben een hoge heffing in vergelijking met landbouw

Voor een verbruik van 100 m³ water betaal je voor de landbouwsector 28: 

Sector Euro per 100 m³ waterverbruik
Pluimvee 2,7
Varkens 6,9
Rundvee 13,7
Ander vee 27,5
Akkerbouw 1,4

Als je naar de kostprijs zuivering voor de nevenactiviteiten kijkt, betaal je voor een verbruik van 100 m³ voor deze activiteit behoorlijk meer:

Sector Euro per 100 m³ waterverbruik
Enkel eigen melk verwerken 231
Verwerken melk van andere bedrijven 489
Wassen aardappelen van anderen 192
Aardappelen schillen 1072
Camping, B&B, kinderboerderij, cafetaria, ijssalon,… 165

Tussenteller plaatsen is de beste oplossing

Als je naast je landbouwhoofdactiviteit ook nevenactiviteiten hebt, zoals de productie van hoevezuivel, het wassen van aardappelen, een B&B of camping of dergelijke, plaats je best een tussenteller. Zo kan je je waterverbruik van je nevenactiviteiten apart meten. De heffing voor deze activiteiten is immers een stuk hoger dan die voor landbouwactiviteiten. Een correcte registratie en aangifte is dan ook in je eigen belang. VMM kan anders een forfaitaire verdeling toepassen, wat leidt tot hogere heffingen. Als gevolg van deze hogere heffing, krijg je ook grotere bedragen voor afvoer en zuivering in je waterfactuur.

De tussenteller voor registratie van het verbruikte water voor je nevenactiviteit kan je zelf plaatsten. Voor leiding- en hemelwater dient de teller bovendien niet verzegeld te worden. Eenvoudige koudwatermeters zijn een goede en goedkope oplossing voor leiding- en hemelwater. Een tussenteller voor grondwater, zal wel verzegeld moeten worden.

Ook op je hemelwateropvang een teller plaatsen? 

Als je hemelwater gebruikt op je bedrijf, plaats je ook best een teller op je hemelwatervoorraad zelf, zodat je de reële verbruiken kan opgeven. Indien je geen teller hebt, past VMM een forfaitaire hoeveelheid toe op basis van de afspoelbare oppervlakte wat leidt tot hogere heffingen. 

 

In de praktijk: reken op je SBB-expert

Speel op zeker en schakel tijdig de hulp in van een expert. Je SBB-kantoor ondersteunt je graag met raad en daad.