Hoe werkt de anticipatieve inbreng van een onroerend goed?

sluit popup

In het licht van de corona-problematiek hebben wij onze dienstverlening bijgestuurd:

  • Hoewel een afspraak maken op kantoor weer mogelijk is, willen we je vragen dit alleen te doen als dit strikt noodzakelijk is.
  • Onze kantoren werken niet langer met gesloten deuren. Heb je een afspraak? Gelieve je dan wel meteen bij binnenkomst aan te melden aan onze balie.
  • Onze medewerkers blijven verder steeds bereikbaar voor je via telefoon, Teams of mail.
  • Indien je documenten wenst binnen te brengen, gebruik hiervoor maximaal onze brievenbussen of tijdens de kantooruren, de boxen die hier speciaal voor voorzien zijn. Deze worden dagelijks meermaals leeggemaakt.
  • Maak maximaal gebruik van ons digitaal platform sbbSLIM om documenten door te sturen. Indien je hier nog niet mee werkt, neem contact met ons kantoor via mail of telefoon. We helpen je hier graag mee verder.

Op de hoogte blijven van de laatste maatregelen voor ondernemingen omtrent het coronavirus? Check onze pagina www.sbb.be/corona-info voor meer informatie.

Maarten Degroodt
Vermogens- en successieplanning

Het gebeurt steeds vaker dat koppels een onroerende goed, zoals een woning of bouwgrond, aankopen en pas later trouwen. In principe moet je dan twee keer langs bij de notaris: één keer bij de aankoop en een tweede keer om een huwelijkscontract op te stellen. Via een anticipatieve inbreng kan je die tweede stap overslaan en zo onnodige kosten vermijden.

Wat is een anticipatieve inbreng?

Ongetrouwde koppels die samen bijvoorbeeld een woning aanschaffen, kunnen in hun aankoopakte een verklaring van anticipatieve (of voorafgaande) inbreng laten opnemen door de notaris. Dankzij die verklaring zal de woning, op het moment dat zij trouwen, automatisch in het gemeenschappelijk vermogen terechtkomen. Op die manier wordt de inbreng ervan in de huwgemeenschap aanzienlijk vereenvoudigd. Er is immers geen huwelijkscontract voor nodig.

Voor wie? 

Deze verklaring is enkel mogelijk voor ongehuwde partners die samen volledig én elk voor 50% eigenaar  worden van een onroerend goed. De manier waarop zij de woning verkregen hebben, doet er niet toe: zo mag de ene zijn deel verworven hebben via een schenking en de ander door aankoop. 

Wanneer (niet) van toepassing?

De anticipatieve inbreng vindt plaats als je effectief trouwt en het onroerend goed op dat moment nog in natura aanwezig is. Vanaf de dag van het huwelijk behoort bijvoorbeeld je woning dan tot het gemeenschappelijk vermogen. Dat geldt ook voor de ingebrachte schulden, zoals een hypothecaire kredietopening verbonden aan de aankoop van die woonst. 

Ongelijke eigendomsverkrijgingen, bijvoorbeeld een 40/60-verhouding, komen niet in aanmerking voor de anticipatieve inbreng. Hetzelfde geldt voor een verkrijging door de ene partner van het vruchtgebruik en door de andere partner van de blote eigendom.

Gevolgen

Door de anticipatieve inbreng valt het ingebrachte goed in het gemeenschappelijk vermogen.  Bij ontbinding van het huwelijk door echtscheiding zal het huwvermogen, waarvan de woning deel uitmaakt, dan ook geen vergoeding verschuldigd zijn aan het eigen vermogen van een partner. 

Hou er ook rekening mee dat deze inbreng een grote impact heeft op de nalatenschap indien er geen kinderen zijn. In dat geval komt immers het gemeenschappelijk vermogen in volle eigendom toe aan de langstlevende en kunnen dus bijvoorbeeld de ouders of een broer van de overledene geen erfaanspraken laten gelden.
Stel dat je de gevolgen van de aniticipatieve inbreng wil milderen of uitsluiten. Dit kan door een afwijkend huwelijkscontract op te maken.  Zo zou je de toepassing van de aniticipatieve inbreng volledig kunnen uitsluiten of laten opnemen dat een hypothecaire schuld niet wordt ingebracht. 

Let op het volledige plaatje

Laat echter de eenvoud of kostenbesparing je niet verblinden.  Jezelf goed informeren over het volledige plaatje is nog steeds nodig. Enkele belangrijke vragen hierbij: Welk huwelijksvermogensstelsel is het meest geschikt? Is dit het wettelijk stelsel of een scheiding van goederen? Wensen jullie een keuzebeding met het oog op de verdeling van het gemeenschappelijk vermogen bij overlijden?  Is een anticipatieve inbreng opportuun bij een nieuw samengesteld gezin? 

Conclusie

De anticipatieve inbreng is een eenvoudig en kostenbesparend middel voor koppels die een onroerend goed verwerven en dit bij een later huwelijk in hun gemeenschappelijk vermogen willen inbrengen zonder bijkomende formaliteiten en kosten. Daarenboven kan dit de langstlevende echtgenoot beter beschermen. Toch raden we aan om je bij zo’n verklaring van anticipatieve inbreng goed te laten adviseren om onbedoelde gevolgen te vermijden. 

Advies of meer informatie gewenst?

Neem vrijblijven contact op met een SBB-expert in je buurt.