Hoe maak ik een financieel plan, en wat moet erin?

Kirsten Buermans
Financieel-strategisch advies

 

Good practice!

Verplicht of niet, je doet er goed aan in elk geval een financieel plan op te stellen. Het geeft je immers meer inzicht in de haalbaarheid van je voorgenomen activiteit en het stelt je verwachtingen scherp.

Zeven minimumvereisten voor het financieel plan

Je financieel plan moet minimum over twee jaar lopen. In de praktijk loopt dit vaak over drie jaar, namelijk gelijklopend aan de duur van de oprichtersaansprakelijkheid.

Het doel van dergelijk plan bestaat erin dat de ondernemer op voorhand goed nadenkt over de voorgenomen activiteit en dit op een gestructureerde en gefundeerde manier neerschrijft. Voor menig starter is de opmaak van een financieel plan echter niet eenvoudig. Deze checklist helpt je bij het maken van een volledig financieel plan:

1. Omschrijf nauwkeurig je geplande activiteit

Hierin ga je als ondernemer nauwkeurig omschrijven welke activiteiten uitgevoerd worden. Het volstaat bijvoorbeeld niet om te zeggen dat de activiteit ‘fietshandelaar’ is, indien je naast de aankoop en verkoop van fietsen ook herstellingen uitvoert.

2. Benoem je financieringsbronnen bij de oprichting

Omschrijf zowel de eigen inbreng van de oprichters als externe middelen, zoals een investeringskrediet, een lening of crowdfunding. Vermeld ook de waarborgen die de aandeelhouders verleend hebben.

3. Maak een balans

Dit omvat minstens een openingsbalans, een balans na 12 maanden en een balans na 24 maanden. De balans geeft weer welke activa ingezet worden voor de activiteit en welke middelen hiervoor aangewend worden.

4. Maak een resultatenrekening

De resultatenrekening raamt de winst die voortvloeit door rekening te houden met de omzet en kosten van de activiteit voor de komende jaren. Dit is een belangrijke graadmeter voor de continuïteit en haalbaarheid van je onderneming.

5. Begroot je verwachte inkomsten en uitgaven

Hierdoor krijg je als ondernemer zicht op de in- en uitgaande cashbewegingen. De evolutie van de toekomstige cashflow geeft aan in welke mate schulden terugbetaald kunnen worden en in welke mate liquiditeit beschikbaar is voor toekomstige investeringen.

6. Vermeld de aangenomen hypotheses om te komen tot een bepaalde omzet en rentabiliteit

Hier wordt er gepolst naar de mate waarin je als ondernemer nagedacht hebt over definanciële kant van de onderneming. Welke informatie werd gebruikt om tot een bepaalde geprojecteerde omzet te komen? Heb je nagedacht over de kosten die met een bepaalde omzet verbonden zijn?

7. Vermeld de naam van de extern deskundige

Enkel in het geval je je financieel plan opmaakt met de hulp van een extern deskundige of indien deze zelf het financieel plan opstelt en aftoetst dient zijn naam vermeld te worden.

Komt een boekhouder van pas?

Bij de opmaak van je financieel plan schakel je best een expert in. Het gaat immers om specialistenwerk. Je accountant is hiervoor perfect geplaatst.

 

Maak een vliegende start!

Net je eigen zaak gestart? Met onze startersgids ga je goed voorbereid aan de slag. Heb je toch nog vragen? Neem vrijblijvend contact op met een startersadviseur. Hij of zij helpt je graag op weg!