Het woonvoordeel herbekeken: hoe je belasting terugvragen?

Gregory Henin
Fiscaal advies

Je woonvoordeel voor 2017 en vroeger

Bedroeg het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van je woning, of het deel waarover je werkelijk beschikte, minstens 745 euro? Dan werd je voordeel tot 2017 als volgt berekend:

het geïndexeerd kadastraal inkomen x 100/60 x 3,8

Dit voordeel wordt nog verhoogd met 2/3 indien de woning gemeubeld is.
De fiscale rechtspraak oordeelt nu dat de vermenigvuldigingsfactor 3,8 onwettelijk is, waardoor je eigenlijk maar belast mocht worden op het geïndexeerd kadastraal inkomen x 100/60. Dit is dus bijna vier keer lager.

Belasting terugvragen?

De fiscus legt zich neer bij deze rechtspraak. Als je als bedrijfsleider je belasting wil terugvragen, moet je op tijd bezwaar indienen tegen je oude aanslagbiljet. Maar hier wringt het schoentje: de bezwaartermijn is 6 maanden waardoor de meeste aanslagbiljetten voor de jaren 2017 en vroeger al zijn verjaard …

Je belasting terugvragen kan enkel nog via een zogeheten ‘verzoek tot ambtshalve ontheffing wegens een nieuw feit’. De fiscus verwerpt echter zo’n verzoeken omdat zij oordeelt dat nieuwe rechtspraak geen ‘nieuw feit’ is.

Gentse rechter oordeelt gunstig

Een misnoegde bedrijfsleider stapte hiervoor naar de rechter en kreeg gelijk. Volgens de rechtbank van Gent is de nieuwe rechtspraak wél degelijk een ‘nieuw feit’. Je kan dus nog een verzoek indienen tegen je aanslagbiljetten die vanaf 1 januari 2015 zijn gevestigd.

De fiscus gaat wellicht in beroep tegen haar veroordeling. Wij volgen de ontwikkelingen van deze rechtszaak voor jou op de voet. Aarzel alvast niet om hierover meer info of advies te vragen aan je boekhouder of accountant.

 

Opgelet!

Is je voordeel niet belastbaar in de personenbelasting maar geboekt in de rekening-courant van je vennootschap? Dan kan je geen rechtzetting vragen.

Je woonvoordeel voor 2018 en 2019

Het voordeel voor 2018 mag je van de fiscus als volgt berekenen:

het geïndexeerd kadastraal inkomen x 100/60 (verhoogd met 2/3 indien de woning gemeubeld is)

Voor 2019 bedraagt dit het dubbele:

het geïndexeerd kadastraal inkomen x 100/60 x 2 (verhoogd met 2/3 indien de woning gemeubeld is)

Je kan dit voordeel wegboeken in de rekening-courant van je vennootschap of je kan het uitkeren als loon en dus laten belasten in de personenbelasting.

Dit is niet noodzakelijk een slecht idee, want hiermee kan je een minimum loon van 45.000 euro uitkeren en zo in aanmerking komen voor de verlaagde vennootschapsbelasting van 20,40%. Deze bezoldiging in natura zorgt er ook voor dat de vastgoedkosten van de woning fiscaal aftrekbaar worden in je vennootschap.

 

Wens je meer info? Of advies op maat?

Contacteer vrijblijvend een SBB-adviseur in je buurt. Hij of zij staat je graag bij.