Het regeerakkoord van De Croo: wat betekent dit voor jou als ondernemer?

sluit popup

Beste klant,

Naar aanleiding van de verstrengde coronamaatregelen hebben wij onze dienstverlening opnieuw bijgestuurd.

  • Onze kantoren werken met gesloten deuren. Je kan enkel mits afspraak naar kantoor komen.
  • Onze medewerkers blijven steeds bereikbaar via telefoon, Teams of mail.
  • Indien je documenten wenst binnen te brengen, gebruik hiervoor maximaal onze brievenbussen of tijdens de kantooruren, de boxen die hier speciaal voor voorzien zijn. Deze worden dagelijks meermaals leeggemaakt.
  • Maak maximaal gebruik van ons digitaal platform sbbSLIM om documenten door te sturen. Indien je hier nog niet mee werkt, neem contact met ons kantoor via mail of telefoon. Hier helpen we je graag verder.
  • Indien het gaat om een essentieel klantenbezoek dat niet digitaal georganiseerd kan worden, is een fysieke afspraak wel toegestaan, mits het respecteren van de nodige veiligheidsmaatregelen. Heb je een afspraak op kantoor of bij jou ter plaatse, dan word je vooraf geïnformeerd door je dossierbeheerder over de te respecteren hygiëne- en afstandsregels.

Op de hoogte blijven van de laatste maatregelen voor ondernemingen omtrent het coronavirus? Check onze pagina www.sbb.be/corona-info voor meer informatie.

Rani Van Lysebeth
Fiscaal advies

Het regeerakkoord bevat enkel algemene principes. De details zijn op de dag van vandaag niet gekend en werkt de regering nog verder uit.

 

Steun voor ondernemers

De regering voorziet vier grote pijlers om ondernemers bij te staan. 

1.    Verlenging van de verhoogde investeringsaftrek

De huidige fiscale stimulering voor nieuwe investeringen wordt verlengd met twee jaar. Dat betekent dat jouw onderneming de komende twee jaren haar belastbare winst kan blijven verminderen ter waarde van 25% van de aankoopprijs van die nieuwe investeringen.

2.    De wederopbouwreserve

Heeft je vennootschap door de coronacrisis verliezen geleden, dan kan je de komende jaren het eigen vermogen van de vennootschap belastingvrij weer opbouwen dankzij de wederopbouwreserve. Concreet wilt dit zeggen dat jouw vennootschap een deel van haar toekomstige winsten voor de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024 tijdelijk kan vrijstellen.

3.    Uitbreiding van het verlaagd btw-tarief voor afbraak en heropbouw van gebouwen

In het kader van sociaal woningbeleid breidt de regering het verlaagd btw-tarief van 6% voor de afbraak en heropbouw van gebouwen uit tot heel het Belgisch grondgebied.

4.    Verlenging van de vrijstelling van de werkgeversbijdrage bij aanwerving eerste werknemer

Werft je onderneming een eerste werknemer aan, dan is je onderneming vrijgesteld van de werkgeversbijdrage en dit tot na 2020.

Vermogensfiscaliteit

Een meerwaardebelasting en vermogensbelasting komen er niet. Wel wil de regering een heffing invoeren voor grote transacties boven een miljoen euro. Die heffing zou aan de bron worden geheven.

Daarnaast zal de gekende Nederlandse ‘kaasroute’ verdwijnen. Deze route maakte het voor belastingplichtigen mogelijk hun roerend vermogen belastingvrij te schenken voor een Nederlandse notaris. Dit zal niet langer mogelijk zijn vanaf 1 december 2020. Alle buitenlandse schenkingsaktes moeten vanaf die datum in België worden geregistreerd waardoor de Belgische schenkbelasting verschuldigd is.

Opheffing bankgeheim en fraudebestrijding

De regering wil het bankgeheim verder afbouwen. Beroepsmatig gebruikte rekeningen kan de fiscus steeds onderzoeken, dit is anders voor private rekeningen. De fiscus heeft namelijk de mogelijkheid om jouw privérekeningen te onderzoeken bij een aanwijzing van fraude. Indien de belastingplichtige die bancaire gegevens niet wil bezorgen, dan vraagt de fiscus die gegevens op bij het centraal aanspreekpunt (CAP) bij de Nationale Bank van België. Daar zijn immers al jouw Belgische en buitenlandse rekeningen geregistreerd. 

Door het nieuwe regeerakkoord zullen Belgische banken nu ook verplicht worden om de banksaldi van jouw Belgische rekeningen te communiceren aan het CAP. Met andere woorden, de fiscus zal via een onderzoek bij het CAP nu ook weten hoeveel roerend vermogen je hebt staan op al jouw Belgische rekeningen. 

Om belastingzondaars onder tijdsdruk te zetten, wordt de mogelijkheid tot een fiscale regularisatie bij het CAP stopgezet vanaf 31 december 2023.

Bedrijfswagens en andere vergoedingen

Alle nieuwe bedrijfswagens moeten tegen 2026 broeikasgasvrij zijn. Daarnaast zal de regering een regeling uitwerken waarbij ook werknemers die geen aanspraak maken op een bedrijfswagen een mobiliteitsbudget toegekend kunnen krijgen door hun werkgever. Op die manier wil ze duurzame mobiliteitsalternatieven, evenals dichter bij het werk (gaan) wonen stimuleren.

Gezinsfiscaliteit

Op het vlak van gezinsfiscaliteit wijzigen twee zaken:

1.    De belastingvrije sommen voor personen ten laste zoals jouw (groot)ouders, broers en zussen ouder dan 65 jaar, worden verhoogd.
2.    De belastingvermindering voor kinderoppaskosten wordt uitgebreid.

Hervorming van de personenbelasting

Een ‘grote’ hervorming van de personenbelasting komt er nog niet de komende twee jaren. Dit staat op de planning van de regering voor 2023-2024. 

 

Meer weten?

Heb je vragen over de fiscale impact van het regeerakkoord op jouw onderneming? Neem contact op met een SBB-kantoor in je buurt.