Het minimumloon voor bedrijfsleiders: de 45.000 euro-regel in de praktijk

Gregory Henin
Fiscaal advies

Voor kmo’s betekent de vennootschapsbelasting vanaf 2018 een stevige fiscale korting. Daardoor wordt het echter voor eenmanszaken een stukje aantrekkelijker om de stap naar een vennootschap te zetten. Om te vermijden dat zelfstandigen massaal vennootschappen zouden oprichten, besliste de regering om de drempel daarvoor iets te verhogen.

Voor wie geldt deze minimale bezoldiging?

Alle vennootschappen moeten in de regel aan minstens één bedrijfsleider natuurlijke persoon een minimale bezoldiging toekennen. Al zijn er twee grote uitzonderingen. Een bezoldiging lager dan 45.000 euro mag, op voorwaarde dat:

  1. Het loon minstens gelijk is aan de belastbare vennootschapswinst.
  2. Het om een startende onderneming gaat (= minder dan 4 jaar oud).

Starters kunnen dus tot 4 jaar lang vrijgesteld worden van dit minimumloon.

Wat als …?

Keer je jezelf of andere bedrijfsleiders geen minimumloon uit, dan volgt er een dubbele sanctie:

  1. Al je winst wordt belast aan 29,58% in plaats van 20,40%.
  2. Je betaalt een bijkomende (aftrekbare) heffing van 5,1% op het tekort aan loon dat niet is toegekend (10% vanaf boekjaar 2020). Stel dat je bijvoorbeeld kosteloos werkt als bedrijfsleider, dan bedraagt die heffing 2.295 euro (45.000 x 5,1%).

Heeft je vennootschap geen natuurlijke persoon maar enkel een zogenaamde bestuurdersvennootschap(pen) als bedrijfsleider, dan is je zaak altijd belastbaar aan 29,58% en moet je een bijkomende heffing van maximaal 2.295 euro (45.000 x 5,1%) betalen.

Ben je een bedrijfsleider in meerdere verbonden vennootschappen waar minstens de helft van de bedrijfsleiders dezelfde personen zijn, dan moet die heffing niet noodzakelijk per individuele vennootschap worden toegepast. Je mag dan de heffing toetsen aan een minimumloon van 75.000 euro, waarna enkel je vennootschap met de hoogste belastbare winst de eventuele bijkomende heffing moet betalen.

 

De belangrijkste hervormingen op een rij

Naast dit minimumloon bevat het Zomerakkoord nog enkele essentiële elementen voor ondernemers. Deze longread vat ze voor je samen in 10 verhelderende vragen en antwoorden.