Gebruik van AGR-GPS bij burenregeling: pas vanaf 1 augustus verplicht

Jan Meykens
Omgevingsadvies

Over welke transporten gaat?

Een AGR-GPS-app is verplicht voor alle transporten waarbij je vloeibare dierlijke mest met een burenregeling transporteert naar een afnemer met percelen in gebiedstype 2 of 3. Voorbeelden hiervan zijn de afzet naar percelen of naar de mestkelder maar ook naar een perceel in gebiedstype 1 als de landbouwer die de mest ontvangt ook beschikt over percelen in gebiedstype 2 of 3. 

 

Let op! In de zomerperiode mag je niet alle transporten naar percelen in gebiedstype 2 of 3 met een burenregeling rijden. Vanaf 1 augustus moet immers elk transport van vloeibare dierlijke mest naar een perceel in gebiedstype 2 of 3, dat geen grasland of een blijvende teelt is, gebeuren door een erkend mestvoerder. Deze regel geldt ook voor eigen mest op eigen grond tenzij je beschikt over een vrijstelling. Je mag deze transporten dus niet met een burenregeling uitvoeren ook niet als die voorzien is van een AGR-GPS!


Een voorbeeld

Je wil op de stoppel van een perceel wintertarwe bij jouw buurman nog een beperkte hoeveelheid drijfmest rijden in augustus:

 • Als dit perceel ligt in gebiedstype 2 of 3 moet je een erkend mestvoerder inschakelen.
 • Als dit perceel ligt in gebiedstype 0 of 1 moet je kijken of jouw buurman
  • toch andere percelen heeft in gebiedstype 2 of 3. Indien dit het geval is, dan moet je de AGR-GPS-app gebruiken bij het uitvoeren van jouw burenregeling,
  • enkel percelen heeft in gebiedstype 0 of 1 dan mag je met een gewone burenregeling rijden.
    

Wat is die AGR-GPS juist?

Je zal hiervoor een AGR-GPS-app moeten kopen bij een GPS-dienstverlener. Je installeert de app dan op jouw smartphone en kan op die manier je transporten registreren. Via deze app zullen de exacte transportposities van de vracht gekend zijn. De Mestbank publiceert de lijst met GPS-dienstverleners waar je een app kan kopen binnenkort op hun website. 

Wat zal je moeten doen tegen 1 augustus als je een AGR-GPS-app wil gebruiken?

Wil je een AGR-GPS-app gebruiken, dan zal je met volgende zaken rekening moeten houden:

 1. Contacteer eerst de verschillende GPS-dienstverleners om te kijken welk aanbod ze hebben. 
 2. Je zal je moeten registeren bij de Mestbank en hier aan AGR-nummer moeten aanvragen. Zonder dit nummer kan je ook geen AGR-GPS-app kopen. De GPS-dienstverlener heeft dit nodig om jou te kunnen registeren.
 3. Je zal een overeenkomst met een GPS-dienstverlener moeten afsluiten voor de aankoop en het gebruik van zijn app. Kies een dienstverlener wiens app ook getest is door de Mestbank.
 4. Bij elk transport met een burenregeling waar die AGR-GPS nodig is na 1 augustus, zal je volgende stappen moeten doorlopen:
  • Je moet een laadbericht sturen
  • Je moet een losbericht sturen
  • Je moet een definitief losbericht sturen

Wat houden deze stappen in?

 • Het laadbericht: als vervoerder van de mest moet je een mesttransportcyclus starten bij het laden van mest. Dat kan je als volgt:
 1. je vult het nummer van de burenregeling in de app in. 
 2. je geeft het laadbericht door. Dat laadbericht moet je geven op het moment dat je stilstaat op de exacte laadplaats en voordat je begint te laden 
 3. Tijdens het transport stuurt de AGR-GPS-app om de 5 minuten een automatisch tussenbericht over de tussentijdse positie.
 • Het losbericht: Als je aankomt op het perceel waarvoor de mest bestemd is, voer je voordat je begint te lossen een losbericht in. Als de mest bestemd is voor verschillende percelen, voer je op elk perceel alvorens je begint te lossen een losbericht in.
 • Het definitieve losbericht: Nadat de volledige vracht is gelost op het laatste perceel, voert de vervoerder vlak voordat hij dat perceel verlaat een definitief losbericht in (met indicatie dat het om de laatste losplaats gaat). Dat is het einde van de mesttransportcyclus. Je kan maar starten met een nieuwe cyclus als je de vorige definitief afgesloten hebt. 

 

Correct gebruik AGR-GPS

 

Start transportcyclus

Bij aankomst op de laadplaats voor het laden

1.    Vul het nummer van de burenregeling in.

2.    Druk op ‘laden van meststoffen’.

3.    Het toestel bevestigt de ontvangst

 

 

Bij aankomst op de losplaats voor het laden

1.    Druk op ‘lossen van meststoffen’
2.    Het toestel bevestigt de ontvangst

 

 

Na het lossen van de volledige vracht

1.    Druk op ‘lossen van meststoffen met indicatie laatste losplaats’
2.    Het toestel bevestigt de ontvangst

Einde transportcyclus
 

Schematische voorstelling van de stappen (bron: www.vlm.be)

 

Meer informatie?

Wil je deze app in de toekomst gebruiken, hou dan zeker en vast de website en berichten van de Mestbank in de gaten.