Financiële coronamaatregelen: betalingsuitstel kredieten en garantieregeling verlengd

Jacky Swennen
Financieel-strategisch advies

Betalingsuitstel kredieten wordt verlengd van 31 oktober tot 31 december 2020

Als particulier of onderneming kan je betalingsuitstel krijgen van je hypothecair krediet of ondernemingskrediet. Initieel liep dit uitstel tot 31 oktober, dat is nu verlengd tot 31 december 2020.

Concreet betekent dit dat je als onderneming, wanneer je een aanvraag tot betalingsuitstel hebt gedaan en gekregen, bijkomend uitstel kan vragen tot 31 december. Tenminste als je nog steeds aan alle voorwaarden voldoet.

Sinds de maatregelen op 31 maart van kracht gingen, werd er meer dan 130.000 keer uitstel van betaling van ondernemingskredieten aangevraagd voor een onderliggend kredietvolume van 21 miljard euro of gemiddeld 160.000 euro per krediet. Meer dan 80% van het aantal betalingsuitstellen gaat naar kmo’s en zelfstandigen.

Garantieregeling: verlengd tot 31 december en uitgebreid naar ondernemingen

Ook het instapmoment voor de garantieregeling voor nieuwe kredieten met een looptijd van 12 maanden wordt verlengd tot het einde van 2020. De oorspronkelijke deadline om in te stappen op 30 september vervalt dus.

Als land- of tuinbouwbedrijf heb je vaak langer lopende kredieten nodig. Ook voor hen wordt nu een bijkomende garantieregeling voorzien voor kredieten met een looptijd tussen de 12 en 36 maanden.

 

Meer uitgebreide informatie over het betalingsuitstel en de garantieregeling vind je hier.