Extra VLIF-steun in overgangsperiode

sluit popup

Beste klant,

Naar aanleiding van de verstrengde coronamaatregelen hebben wij onze dienstverlening opnieuw bijgestuurd.

  • Onze kantoren werken met gesloten deuren. Je kan enkel mits afspraak naar kantoor komen.
  • Onze medewerkers blijven steeds bereikbaar via telefoon, Teams of mail.
  • Indien je documenten wenst binnen te brengen, gebruik hiervoor maximaal onze brievenbussen of tijdens de kantooruren, de boxen die hier speciaal voor voorzien zijn. Deze worden dagelijks meermaals leeggemaakt.
  • Maak maximaal gebruik van ons digitaal platform sbbSLIM om documenten door te sturen. Indien je hier nog niet mee werkt, neem contact met ons kantoor via mail of telefoon. Hier helpen we je graag verder.
  • Indien het gaat om een essentieel klantenbezoek dat niet digitaal georganiseerd kan worden, is een fysieke afspraak wel toegestaan, mits het respecteren van de nodige veiligheidsmaatregelen. Heb je een afspraak op kantoor of bij jou ter plaatse, dan word je vooraf geïnformeerd door je dossierbeheerder over de te respecteren hygiëne- en afstandsregels.

Op de hoogte blijven van de laatste maatregelen voor ondernemingen omtrent het coronavirus? Check onze pagina www.sbb.be/corona-info voor meer informatie.

Jacky Swennen
Financieel-strategisch advies

Belangrijk om te weten is dat de aangekondigde voorwaarden enkel toegepast worden op investeringsdossiers vanaf kwartaal 1 van 2021. Dus reeds ingediende dossiers worden volgens de ‘oude voorwaarden’ behandeld.

 

Verhoging maximaal investeringsplafond

Een eerste positieve maatregel is dat het maximale investeringsplafond van 1.000.000 euro voor de periode 2015-2020 wordt verhoogd naar 1.350.000 euro voor de periode 2015-2022. Dit maakt dat indien je al een toelage tot aan de vorige grens van 1.000.000 euro ontving, je nog enige bijkomende ruimte krijgt voor nieuwe aanvragen.

Toename steun voor duurzame investeringen

De meest in het oog springende maatregel is dat de investeringssteun op duurzame investeringen voor bedrijven waar minstens één van de bedrijfsleiders minder dan 41 jaar is met 10% wordt verhoogd. Dit betekent dat, indien je aan deze voorwaarden voldoet, je investeringssteun verhoogt van 30% naar 40% en van 40% naar 50%. Het steunpercentage van 15% blijft hetzelfde voor alle categorieën. 

Concreet kan vanaf nu een bedrijf met een jonge landbouwer aanspraak maken op 15%, 40% en 50% steun. De andere bedrijven kunnen aanspraak maken op 15%, 30% en 40% steun zoals de vorige jaren. 

 

Dit geldt enkel voor nieuwe aanvragen vanaf kwartaal 1 van het jaar 2021. Mogelijks heb je reeds een aanvraag gedaan in 2020 en dan kom je niet in aanmerking voor deze extra jongerensteun. Indien je echter nog niet aan de investeringen begonnen bent, kun je eventueel de vorige aanvraag annuleren en een nieuwe aanvraag indienen in dit kwartaal. Dit bespreek je best met een ervaren subsidie-adviseur van SBB.

 

Rentesubsidie verdwijnt

Minder ingrijpend is dat vanaf dit jaar de rentesubsidie wegvalt. Dit is logisch omdat de laatste jaren enkel kapitaalpremie werd aangevraagd.

Uitvoering werken bewijzen binnen 5 maanden na blokperiode

Minder positief maar begrijpelijk vanuit de noodzakelijke budgetbeheersing is dat je vanaf nu binnen de vijf maanden na de blokperiode van de aanvraag moet bewijzen dat de werken effectief gestart zijn. Dit zal enige extra administratieve zorg en aandacht vereisen. Uiteraard kan je daarvoor beroep doen op SBB.

 

Neem contact met een SBB VLIF-adviseur

Op korte tijd is SBB uitgegroeid tot marktleider in subsidie-advies. De adviesaanvraag maar vooral de administratieve nazorg (betalingsaanvraag) wordt steeds delicater wegens dwingende deadlines. Vraag tijdig advies want de adviesaanvragen moeten voor het einde van de blokperiode ingediend zijn.

Heb je binnenkort investeringsplannen met verbreding? Volg dit interessante webinar van steunpunt korte keten met SBB-spreker.