Eenmalige pacht voor de ‘kleine eigenaar’

Ook in het nieuwe Pachtdecreet blijft de minimumduur voor pacht minstens negen jaar. Bij gebrek aan opzeg wordt de pacht telkens voor opeenvolgende periodes van 9 jaar verlengd. Net zo min als de oude pachtwetgeving laat ook het decreet niet toe dat partijen een kortere termijn afspreken. Doen zij dit toch, dan wordt deze termijn automatisch op negen jaar gebracht.

Een oplossing voor de kleine eigenaar

Er viel wel een oplossing uit de bus voor de kleine eigenaar. Als kleinere eigenaar van gronden wil je immers niet gebonden zijn aan langdurige overeenkomsten. Daarom geeft het Pachtdecreet je éénmalig de mogelijkheid om een pachtcontract te sluiten voor een vaste duur van (minstens) 9 jaar waarna je opnieuw vrij over de grond kan beschikken.  Het contract eindigt automatisch na 9 jaar. 

Wie is ‘kleine eigenaar’?

De kleine eigenaar beschikt maximaal over 1,5 hectare cultuurgronden. Voor de berekening van de oppervlakte van 1,5 ha brengt men de volledige oppervlakte van je onroerende goederen (inclusief mede-eigendom) in rekening. Voor een goed begrip, cultuurgronden zijn gronden die onmiddellijk in aanmerking komen voor bedrijfsmatige exploitatie met het oog op het voortbrengen van landbouwproducten. Voor de berekening van 1,5 ha houdt men bijgevolg geen rekening met het perceel waar de woning van de verpachter op staat, percelen die bebost zijn enz.  

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Volgende voorwaarden zijn van toepassing:

  • De verpachter is een natuurlijk persoon;
  • De pachtovereenkomst is schriftelijk aangegaan ;
  • De eigenaar beschikt over maximaal 1,5 ha cultuurgronden die nog niet verpacht zijn bij het afsluiten van het contract.

Meer weten?

Heb je nog vragen over het nieuwe Pachtdecreet? 

Onze land- en tuinbouwspecialisten helpen je graag verder

Isabel Dillen
Isabel Dillen
juridisch adviseur