Ecoregelingen en agromilieumaatregelen 2024: onderneem nu al actie om deze premies te ontvangen

Amelie Grammen
Omgevingsadvies

1.    Aanleg en onderhoud van bloemenstrook aan de rand van de boomgaard in de fruitteelt

 

 • 5-jarige agromilieumaatregel met subsidie van 10.160 euro/ha bloemenstrook
 • Rooi een bomenrij aan de rand van de boomgaard of zet een rij minder bij een nieuwe aanplant
 • Bloemenstrook van minstens 3 m en maximaal 6m breed aan de rand
 • Aanleg van de bloemenstrook aan de rand in het najaar van het jaar voorafgaand aan de verbintenis

Voor meer informatie, raadpleeg de fiches van het Departement Landbouw en Visserij of contacteer je SBB-consulent.

2.    Meerjarige eiwitteelten 

 • 2-jarige agromilieumaatregel (met eventuele verlenging naar 3de jaar)
 • Aanleg vanaf het najaar voorafgaand aan de verbintenis
  • Vlinderbloemige teelten zoals rode klaver, meerjarige luzerne, grasklaver of grasluzerne (maximale subsidie van 230 euro/ha)
  • Graskruidenmengsel (maximale subsidie van 350 euro/ha)
  • Faunavriendelijke variant luzerne met uitgestelde maaidatum (maximale subsidie van 600 euro/ha)

Voor meer informatie en details, raadpleeg de fiches van het Departement Landbouw en Visserij of contacteer je SBB-consulent

3.    Aanleg van bufferstroken (uitgezonderd de bufferstrook bloemenmengsel)

 • Eenjarige ecoregeling
 • De bufferstroken worden in het voorgaande najaar ingezaaid of zijn al aanwezig: 
  • Grasbufferstrook erosiebestrijding (maximale subsidie van 1.025 euro/ha)
  • Grasbufferstrook langs kwetsbare landschapselementen (maximale subsidie van 1.025 euro/ha)
  • Grasbufferstrook langs waterlopen (maximale subsidie van 945 euro/ha)
  • Bufferstrook met graskruidenmengsel (maximale subsidie van 1.095 euro/ha)

Voor meer informatie en details, raadpleeg de fiches van het Departement Landbouw en Visserij of contacteer je SBB-consulent
 

Heb je vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met je SBB-kantoor of je SBB-consulent. Wij helpen je graag verder.