Ecoregeling aanbreng van stalmest op je perceel: vergeet geen foto’s te nemen!

Er zijn verschillende vrijwillige verbintenissen waar je als landbouwer kan aan deelnemen binnen het GLB. De ecoregeling verhogen van effectief organisch koolstofgehalte van bouwland via aanbreng van producten met een hoog koolstofgehalte is daar eentje van. Voor deze maatregel wordt er een subsidiebedrag toegekend wanneer op een perceel bouwland een bepaalde hoeveelheid stalmest, champost, compost of houtsnippers worden toegediend. Breng je stalmest aan op je perceel en ben je van plan om aan deze ecoregeling deel te nemen? Vergeet dan zeker geen foto van de aanbreng te maken via de Agrilens app! 

Waarom belangrijk?

Wanneer je als landbouwer wil deelnemen aan de ecoregeling verhogen organisch koolstofgehalte via aanbreng van stalmest, dan moet je zorgen dat je de nodige bewijzen bewaart. Zo is het belangrijk om van elk perceel waarop je de ecoregeling van stalmest zal aanvragen, een foto te nemen via de Agrilens app. 

De ecoregeling het gebruik van producten met een hoog koolstofgehalte is een maatregel op perceelsniveau. Voor het aanbrengen van een hoeveelheid stalmest, champost, houtsnippers of compost kan je een subsidie bekomen. Het is wel belangrijk om alle voorwaarden na te leven om de subsidie te verkrijgen. 


Op elk perceel waarop stalmest wordt aangevoerd, moet een foto genomen worden met behulp van de Agrilens app. Dit om aan te tonen dat er effectief stalmest is opgebracht. Als er niet voldoende bewijs is, dan zal de aanvraag voor de ecoregeling niet aanvaard worden.
Andere voorwaarden zijn:

Andere voorwaarden zijn:

  • Subsidiebedrag van maximaal 60 euro/ha
  • Afkomstig van eigen bedrijf of extern verkregen
  • Minstens 10 ton stalmest per hectare
  • Pluimvee komt hiervoor niet in aanmerking. De drogestofgehalte van de stalmest moet minimaal 20% zijn. De bemestingsnormen moeten gerespecteerd worden. Voor stalmest afkomstig van een derde moet je beschikken over de nodige mesttransportdocumenten. 

Heb je vragen?

Aarzel dan niet om contact op te nemen met je SBB-kantoor of je SBB-consulent. Wij helpen je graag verder.  

Amelie Grammen
Amelie Grammen
landbouwadviseur