Droogte 2020 erkend als ramp: dien je betalingsaanvraag in bij het Vlaams Rampenfonds tot en met eind oktober

Amelie Grammen
Omgevingsadvies

De ernstige droogte, van 15 maart tot 15 september 2020, is officieel erkend als ramp en werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Vanaf 13 juli tot en met 31 oktober 2021 kan je een aanvraag tot tegemoetkoming indienen bij het Vlaams Rampenfonds (Departement van Kanselarij en Buitenlandse Zaken). 

Wat zijn de voorwaarden?

1.    Afbakening geografische uitgestrektheid van de ramp

De geografische uitgestrektheid van de ramp is afgebakend tot 261 Vlaamse steden en gemeenten. Controleer eerst of de schade die je opgelopen hebt, zich bevindt in één van de 261 steden en gemeenten die erkend zijn voor deze ramp. Over welke Vlaamse steden en gemeenten gaat het? Klik hier voor de gepubliceerde details over het erkende gebied. 

2.    Ernstige droogte

Een andere voorwaarde om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming is dat de schade veroorzaakt werd door ernstige droogte. Met droogte wordt een periode van ernstige droogte bedoeld die een productieverlies van de teelten en niet-binnengehaalde oogsten veroorzaakte. Zonnebrand komt niet voor een tegemoetkoming van het Vlaams Rampenfonds in aanmerking.

3.    Toegang tot het Vlaams Rampenfonds: brede weersverzekering afgesloten?

Je hebt recht op een schadevergoeding van het Vlaams Rampenfonds voor je niet-verzekerde teelten op voorwaarde dat je minimum 25% van je teelten verzekerd hebt met een brede weersverzekering. 

Had je schade aan teelten met een brede weersverzekering? Die schade moest je zo snel mogelijk melden aan je verzekeraar, want het rampenfonds komt hiervoor niet tussen met een tegemoetkoming. 

Had je schade aan teelten zonder een brede weersverzekering? Het rampenfonds keert jou enkel een schadevergoeding uit als je minimum 25% verzekerde teelten op je bedrijf hebt. Dat is de som van de perceeloppervlaktes van de hoofdteelten, geregistreerd in je verzamelaanvraag van het jaar van de ramp. 

4.    Minimaal 30% schade

Er wordt alleen een tegemoetkoming voor schade aan de landbouwproductie verleend als het productieverlies per landbouwer en per teelt meer dan 30% bedraagt. Het productieverlies per teelt wordt berekend op basis van de totale oppervlakte van de teelt.

Welke documenten moet je toevoegen?

 Je dient je betalingsaanvraag in via het e-loket van het Vlaamse Rampenfonds of via de formulieren aanwezig op de website van het Vlaams Rampenfonds. Bij je betalingsaanvraag voeg je best volgende bijlagen toe: PV van de commissie, verzekeringscontract van de brede weersverzekering, facturen, bestekken, weegbonnen, verslag van een deskundige … Het is aangewezen om alle bewijzen die de aard en de omvang van de schade kunnen motiveren als bijlage op te laden.

 

SBB tot je dienst!

Kom je in aanmerking voor een tegemoetkoming van het Vlaams Rampenfonds? Neem dan contact op met je SBB-kantoor of je SBB-consulent. Wij helpen je graag verder bij het indienen van je dossier. Heb je nog andere vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren.