Wil je jouw keuze mestsamenstelling in 2024 veranderen of moet je nog meststalen nemen? Doe dit tijdig!

Als landbouwer met dierlijke productie moet je elk jaar voor alle mestsoorten op jouw bedrijf een keuze maken om de mestinhoud te bepalen. Dit kan ofwel volgens de forfaitaire inhoudswaarden gebeuren, indien die bestaan, ofwel op basis van mestanalyses.  

Voor 2024 kan je een nieuwe keuze maken. Je hoeft dit niet te doen. Doe je niets dan blijft gewoon de keuze van vorig jaar doorlopen. De keuze die je maakt, moet je wel steeds gebruiken: zowel voor de mestafzet naar andere landbouwers, naar de verwerking, voor het bepalen van de stockinhoud, voor het gebruik van mest op eigen grond, e.d..  

We raden je aan om deze keuze na te kijken in het Mestbankloket. Wil je de keuze wijzigen dan moet je dit voor het eerste transport en uiterlijk voor 15 februari 2024 doen. Dit wordt door de Mestbank strikt toegepast.  

Hoe kan je dit doen? 

De keuze kan je in het Mestbankloket maken bij ‘Aanvragen\Keuze mest’. Deze moet je dan de rest van het jaar ook consequent toepassen. 

Belangrijk! De mestanalyses zijn maximaal 3 maanden geldig. Bovendien mogen voor varkensmest enkel vrachtstalen genomen worden. Putstalen komen niet in aanmerking. In het Mestbankloket kan je zelf opvolgen welke stalen er genomen werden in het verleden, of er nog een geldige analyse beschikbaar is voor een mestsoort en met welke inhoudswaarde je moet werken.

Belangrijk! Geef aan jouw loonwerker of erkend mestvoerder in 2024 ook steeds de correcte mestcode en mestsoort door om te gebruiken op de transportdocumenten. Zorg er ook altijd voor dat er met de juiste analyses gewerkt wordt.

 

Bepaling stockinhoud – en hoeveelheid

Vergeet ook niet de hoeveelheid mest in stock op 1 januari 2024 te bepalen want die is nodig voor de mestaangifte. Als je mestsoorten hebt waarvoor geen forfaitaire waarden bestaan zoals bijvoorbeeld mengelingen, dunne fractie, spuiwater of kuiswater moet je ook steeds over een geldige analyse beschikken. Kijk ook na of dit voor jou het geval is. Een analyse om de mestinhoud van de opslag te bepalen kan je nog tot 15 februari 2024 laten nemen. 

 

Meer weten?

Heb je verdere vragen, aarzel dan niet om jouw milieuadviseur te contacteren.

Jan Meykens
Jan Meykens
productmanager milieu