De winstpremie als fiscaalvriendelijke bonus voor je personeel

Gregory Henin
Fiscaal advies

Met de winstpremie ken je je werknemers een deel van de winst van je vennootschap toe in de vorm van een bonus. Voor hun betrokkenheid is dat alvast een plus. Ze profiteren immers mee van de positieve resultaten waar ze zelf mee hun schouders onder hebben gezet. Let wel: bestaand loon in een individuele of collectieve arbeidsovereenkomst mag je in geen geval vervangen door een winstpremie.

Twee soorten: Identiek of gecategoriseerd

In het geval van een zogeheten identieke premie valt elke werknemer onder hetzelfde bonusregime. Je keert hen bijvoorbeeld allemaal 1.000 euro uit, of 2% van hun bruto jaarloon. Ga je echter voor een gecategoriseerde winstpremie, dan bepaal je het bonusbedrag per werknemerscategorie. Zo kan je je kaderleden bijvoorbeeld 2.000 euro bonus geven en de rest van het personeel 1.500 euro.

Gewone bonus, loonbonus of winstpremie?

Hoe zit het nu met de (para)fiscale druk? Drie cijfervoorbeelden geven je een duidelijk beeld.

Voorbeeld 1

Per werknemer Gewone bonus Loonbonus Winstpremie
Brutoloonkost voor werkgever 1.000 1.000 1.000
Werkgeversbijdrage -242 -248 nvt
Vennootschapsbelasting nvt nvt 228
Bruto bonus 758 752 772
Werknemersbijdrage (13,07%) -99 -98 -101
Subtotaal 659 654 671
Fiscale inhouding -349 nvt -47
Netto bonus voor werknemer 310 654 624
(Para-) fiscale druk in % 69,05% 34,64% 37,61%

Voorbeeld 2

Per werknemer Gewone bonus Loonbonus Winstpremie
Brutoloonkost voor werkgever 4.406 4.406 4.406
Werkgeversbijdrage -1.068 -1.093 nvt
Vennootschapsbelasting nvt nvt 1.006
Bruto bonus 3.338 3.313 3.400
Werknemersbijdrage (13,07%) -436 -433 -444
Subtotaal 2.902 2.880 2.956
Fiscale inhouding -1.538 nvt -207
Netto bonus voor werknemer 1.364 2.880 2.749
(Para-) fiscale druk in % 69,05% 34,64% 37,61%

Voorbeeld 3

Per werknemer Gewone bonus Loonbonus Winstpremie
Brutoloonkost voor werkgever 5.000 nvt 5.000
Werkgeversbijdrage -1.212 nvt nvt
Vennootschapsbelasting nvt nvt 1.141
Bruto bonus 3.788 nvt 3.859
Werknemersbijdrage (13,07%) -495 nvt -504
Subtotaal 3.293 nvt 3.354
Fiscale inhouding -1.745 nvt -235
Netto bonus voor werknemer 1.548 nvt 3.119
(Para-) fiscale druk in % 69,05% nvt 37,61%

Het verdict?

Een gewone bonus wordt zwaar belast, zoveel is duidelijk. De loonbonus (voluit: niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen) lijkt hier het voordeligst uit de bus te komen. Maar de loonbonus is administratief wat zwaarder, en bovendien wettelijk beperkt tot 3.313 euro bruto.

Voor- en nadelen van de winstpremie

Winstpremies zijn vrijgesteld van personenbelasting, je werknemers betalen enkel 7% taks op hun bonus. Een identieke winstpremie is bovendien vrij eenvoudig: de toekenning ervan kan in de algemene vergadering die de jaarrekening goedkeurt.

Het belangrijkste minpunt? Voor je vennootschap is de winstpremie niet aftrekbaar. Om de totale brutoloonkost te berekenen, moet je dus de vennootschapsbelasting (basistarief van 29,58%) mee in rekening nemen.

Geen verworven recht voor de toekomst

Elk jaar opnieuw heb je de vrijheid om een winstpremie toe te kennen of niet. Door de bonus één keer uit te keren, ontstaat er dus geen verworven recht voor de toekomst. Verder worden je werknemers geen aandeelhouder van je onderneming door de premie in ontvangst te nemen. Bij een verloning in gratis werkgeversaandelen is dat bijvoorbeeld wel het geval.
 

Conclusie?

De winstpremie is een mooi extra instrument om je medewerkers mee te laten delen in je winst. Maar vergelijk de verschillende opties zeker met elkaar voor je de knoop doorhakt. Je kan steeds terecht bij een SBB-kantoor in jouw buurt. Onze adviseurs helpen je met plezier op weg.