De webshop, een alternatieve afzetmarkt voor (bederfbare) producten?

sluit popup

In het licht van de corona-problematiek hebben wij onze dienstverlening bijgestuurd:

 • Hoewel een afspraak maken op kantoor weer mogelijk is, willen we je vragen dit alleen te doen als dit strikt noodzakelijk is.
 • Onze kantoren werken niet langer met gesloten deuren. Heb je een afspraak? Gelieve je dan wel meteen bij binnenkomst aan te melden aan onze balie.
 • Onze medewerkers blijven verder steeds bereikbaar voor je via telefoon, Teams of mail.
 • Indien je documenten wenst binnen te brengen, gebruik hiervoor maximaal onze brievenbussen of tijdens de kantooruren, de boxen die hier speciaal voor voorzien zijn. Deze worden dagelijks meermaals leeggemaakt.
 • Maak maximaal gebruik van ons digitaal platform sbbSLIM om documenten door te sturen. Indien je hier nog niet mee werkt, neem contact met ons kantoor via mail of telefoon. We helpen je hier graag mee verder.

Op de hoogte blijven van de laatste maatregelen voor ondernemingen omtrent het coronavirus? Check onze pagina www.sbb.be/corona-info voor meer informatie.

Julie Grouwels
Zakelijk-juridisch advies

1.    Voorzie de juiste informatie op je webshop

Een klant die een bestelling plaatst via een webshop met levering aan huis, sluit een “overeenkomst op afstand”.

De klant betaalt op voorhand en kan in principe niet meer terugkomen op diens bestelling, tenzij je als ondernemer de wetgeving inzake “e-commerce” niet hebt nageleefd.

Voor je eigen business is het dan ook van cruciaal belang, dat je je webshop inricht volgens de “regels van de kunst”. 

Dit houdt o.m. in dat je heel wat informatie zal moeten meedelen op jouw website. Deze informatie kan hetzij verwerkt zijn in de algemene voorwaarden of in de elektronische bestelformule die je uitwerkt samen met je webdeveloper. 

Je klant dient deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk te aanvaarden alvorens de bestelling geplaatst wordt. Tevens dien je de mogelijkheid te voorzien voor de klant om deze algemene voorwaarden op te slaan op diens eigen computer. 

Het gaat o.m. over volgende informatie:

 • De identiteit van de onderneming, haar ondernemingsnummer én contactgegevens
 • Het aangeboden product, prijs (excl.btw)
 • Wettelijke garantieregeling
 • Eventueel bijkomende leveringskosten
 • Mogelijke betalingsmiddelen
 • Leveringstermijn
 • Eventueel abonnementsformule met de nodige toelichting
 • Recht om bestelling te herroepen of niet?
 • Eventueel dienst na verkoop/ klachtenprocedure

2.    Zorg ervoor dat je webshop gebruiksvriendelijk is

Naast de noodzakelijke informatie, voorzie je je website bij voorkeur van een duidelijke bestelprocedure waarbij:

 • je klant een duidelijk stappenplan volgt
 • je klant geïnformeerd wordt wanneer er niets of een foutief gegeven werd ingevuld
 • je klant op het einde van het bestelproces verwittigd wordt dat bestelling definitief is (en dus “niet meer terug kan”)

3.    Hou rekening met de toepasselijke fiscale regels 

Verkoop je louter in België, dan gelden dezelfde btw-tarieven als wanneer je producten vanuit een winkel zou verkopen.

Je bent verplicht een factuur op te stellen voor online verkopen. Stuur de factuur bij voorkeur mee samen met de bevestiging van de bestelling. 

Voor grensoverschrijdende regelingen, gelden andere voorwaarden. Het is aangeraden je hierbij gepast te laten begeleiden door een btw-adviseur.

4.    Respecteer de privacy-wetgeving!

Naast de regels inzake e-commerce, dien je ook privacy-wetgeving te respecteren, beter bekend onder de Engelstalige afkorting “GDPR”.

Kortweg komt het erop neer dat elke onderneming in kaart brengt welke persoonsgegevens worden verwerkt en dit afdoende documenteert.

Vermits je klant aan jou via een digitale bestelprocedure sowieso persoonsgegevens ter beschikking stelt, zal elke ondernemer die een webshop uitbaat ervoor moeten zorgen dat hij beschikt over:

 • een correct opgestelde privacyverklaring
 • een cookiepolicy

 

 Wil je meer weten? 

Overweeg je de opstart van een webshop of wil je graag meer weten, je kan hiervoor terecht bij onze gespecialiseerde adviseurs. Ze helpen jou hier graag mee verder.