De wateraangifte in 2020: dit heb je nodig voor het heffingenloket

sluit popup

In het licht van de corona-problematiek is onze dienstverlening bijgestuurd:

 • Onze kantoren werken met gesloten deuren. Klanten kunnen enkel mits afspraak naar kantoor komen.
 • Onze medewerkers blijven steeds bereikbaar via telefoon, Teams of mail.
 • Indien je documenten wenst binnen te brengen, gebruik hiervoor maximaal onze brievenbussen of tijdens de kantooruren, de boxen die hier speciaal voor voorzien zijn. Deze worden dagelijks meermaals leeggemaakt.
 • Maak maximaal gebruik van ons digitaal platform sbbSLIM om documenten door te sturen. Indien je hier nog niet mee werkt, neem contact met ons kantoor via mail of telefoon. Hier helpen we je graag verder.

Op de hoogte blijven van de laatste maatregelen voor ondernemingen omtrent het coronavirus? Check onze pagina www.sbb.be/corona-info voor meer informatie.

Sara Kelchtermans
Zakelijk-juridisch advies

Je kan uiteraard je aangifte helemaal zelf regelen. Maar speel je liever op zeker, vraag dan raad bij je lokale SBB-kantoor. De VMM blijft immers streng: bij fouten (door verkeerde gegevens, foutieve tellerstanden, ontbrekende of verzegelde tellers …) riskeer je fikse boetes. 

Checklist: hou deze zaken bij de hand

 • Factuur van de watermaatschappij van 2019
 • Aantal gezinsleden en aantal werknemers
 • Gegevens van de grondwaterputten én tellerstanden van de debietmeters
 • Register met tellerstanden (voor mobiele pompen)
 • Hoeveelheid gebruikt hemelwater
 • Hoeveelheid opgepompt oppervlaktewater
 • Lozingsplaats
 • Attest IBA (Individuele Behandeling van Afvalwater)

Twee soorten heffingen

Een eerste heffing betaal je op waterverontreiniging. Die bedraagt voor HJ2020 54,96 euro per vervuilingseenheid. Die is afhankelijk van de hoeveelheid water die je gebruikt en de toepassing ervan. Deze factoren bepalen immers de vuilvracht van je afvalwater. 

Om de vuilvracht te bepalen, heb je twee opties: ofwel meet je je geloosde afvalwater, ofwel kies je voor de forfaitaire berekening. Aangezien de landbouwsector relatief voordelig belast wordt, verkiezen de meesten de forfaitaire aangifte. 

De grondwaterheffing is afhankelijk van de hoeveelheid grondwater die je oppompt en van de diepte en de locatie ervan. Als je bijvoorbeeld water uit een diepe afgesloten grondlaag wil pompen, moet je logischerwijs meer betalen.  

Kortingen en vrijstellingen

De overheid stimuleert duurzaam watergebruik. Irrigeer je bijvoorbeeld je gronden met regenwater, dan krijg je korting op de heffing op waterverontreiniging. Ook als je de eerste waterlaag onder het grondoppervlak (de ‘freatische’ laag) gebruikt om te besproeien, kan je besparen op de grondwaterheffing. 

In enkele gevallen kan je ook vrijgesteld worden of een sociaal tarief aanvragen. Op de website van de VMM staan alle situaties overzichtelijk opgesomd.

VMM - berichten

Op het digitaal loket zie je vanaf dit jaar een overzicht van de berekeningsnota’s en heffingsbiljetten van 2018 en 2019. Berichten van rechtzetting die de VMM je heeft gestuurd, zijn hier ook terug te vinden. Kijk steeds de berekende vuilvracht goed na, want het is de basis van je waterfactuur! 

Het aangifteformulier is hier en daar wat aangepast, zo wordt een logboek voor een mobiele pomp een verplichte bijlage. Indien je vergunning voor grondwater in 2020 vervalt, krijg je hiervoor ook een melding in het loket. Kijk ook na of je niet meer grondwater verbruikt dan er vergund is. Als dat zo is, moet de vergunning aangepast worden.

 

In de praktijk: reken op je SBB-expert

Speel op zeker en schakel tijdig de hulp in van een expert. Je SBB-kantoor ondersteunt je graag met raad en daad.