De vennootschapsbelasting vanaf 2018: welk tarief betaal je?

Gregory Henin

De langverwachte hervorming van de vennootschapsbelasting is vanaf 2018 eindelijk een feit. De grootste blikvanger van het Zomerakkoord verlicht niet alleen de fiscale druk, de regels worden er ook een stukje eenvoudiger op. Dit overzicht schept klaarheid

We kunnen de hervorming van de vennootschapsbelasting enkel toejuichen, want ze wil duidelijk extra zuurstof geven aan ondernemers. Vooral kleine vennootschappen – lees: familiebedrijven, kmo’s, starters … – zijn ermee gebaat, want op (een deel van) hun winst geldt nu het extra lage tarief van 20,4%.

De tarieven tot 2018

Boekjaren die nu starten, worden niet meer belast via de oude tarieven: 33,99% of de zogenaamde verlaagde opklimmende tarieven voor bepaalde vennootschappen met een lagere winst dan 322.500 euro.

Winst 2017
Huidig basistarief (incl. 3% crisisbijdrage) 33,99%
Huidig verlaagd opklimmend tarief (incl. 3% crisisbijdrage)  
0 - 25.000 euro 24,98%
25.000 - 90.000 euro 31,93%
90.000 - 322.500 euro 35,54%
> 322.500 euro 33,99%

De nieuwe tarieven

  2018 - 2019 Vanaf 2020 Voor wie?
Nieuw basistarief

29,58%
(29% + 2% crisisbijdrage)

25%
  • Grote vennootschappen
  • Kleine vennootschappen die geen minimale bedrijfsleidersbezoldiging uitkeren
  • Dochtervennootschappen
  • Beleggingsvennootschappen
  • Financiële vennootschappen
Verlaagd vast tarief 20,40 %
(20% + 2% crisisbijdrage)
20%
  • Kmo-vennootschappen die niet tot een van bovenstaande categorieën behoren. Let wel: dit tarief geldt enkel op de eerste schijf van 100.000 euro winst.

Stel: je hebt een kleine vennootschap die geen dochter-, beleggings- of financiële vennootschap is. Je keert jezelf als bedrijfsleider een minimaal loon uit en je hebt in het boekjaar 2018 200.000 euro winst gemaakt. Op de ene helft betaal je dan 20,40% vennootschapstaks, de andere helft wordt belast aan het standaardtarief van 29,58%.

Loopt je boekjaar samen met het kalenderjaar? Dan profiteer je al vanaf 1 januari van de lagere tarieven. Start je boekjaar echter bijvoorbeeld op 1 juli, dan zijn de winsten tot en met 30 juni 2018 nog belastbaar aan de voormalige hogere tarieven. Je boekjaar snel wijzigen naar een kalenderjaar heeft geen zin, want de fiscus heeft duidelijk aangegeven daar geen rekening meer mee te houden.

 

De belangrijkste hervormingen op een rij

Naast de nieuwe belastingtarieven bevat het Zomerakkoord nog enkele essentiële elementen voor ondernemers. Deze longread vat ze voor je samen in 10 verhelderende vragen en antwoorden.