De registratie van biociden: zo ga je te werk

Geertrui Goyens
Omgevingsadvies

Voorheen verliep de registratie van biociden uit het gesloten circuit vrij omslachtig. Als gebruiker moest je je online registreren en telkens je aangekochte producten en gebruikte hoeveelheden aangeven. Ook de verkoper moest op zijn beurt per kwartaal zijn verkochte producten en hoeveelheden doorgeven: een onnodige, dubbele registratie dus.

Eenvoudiger systeem

Sinds juni 2018 gelden (enkel nog) deze verplichtingen:

  • Als gebruiker van biocideproducten uit het gesloten circuit moet je je status als gebruiker jaarlijks vóór 31 december bevestigen via deze site. Aangekochte producten en volumes hoef je niet meer aan te geven.
  • Verkopers van biociden moeten jaarlijks vóór 31 december enkel nog hun verkochte hoeveelheden registreren. Op verkoopfacturen en kastickets ben je evenwel verplicht het volgende te vermelden: ‘Dit product is een biocide, ingedeeld in het gesloten circuit’.

 

‘Gesloten circuit’

Een biocide valt onder het gesloten circuit wanneer het een risico vormt voor het grote publiek of het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen vereist. Voorbeelden van dergelijke producten zijn ontsmettingsmiddelen, rodenticiden (ratten- of muizenvergif) en klauwverzorgingsproducten. Om na te gaan of je producten tot het gesloten circuit behoren, kan je deze lijst raadplegen.

Gekoppeld aan e-mailadres

Het onlineregistratiesysteem blijft gekoppeld aan een persoonlijk e-mailadres, een papieren registratie is niet mogelijk. Boerenbond gaf alvast aan dat ze verder ijvert voor een koppeling van de registratie aan de eID-kaart, zoals dat vandaag al voor andere toepassingen het geval is.