De pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ) in 5 vragen

Gregory Henin
Fiscaal advies

Vandaag is de VAPZ al erg populair. Je kunt er namelijk een aanvullend pensioen mee opbouwen én de premies zijn fiscaal aftrekbaar, wat resulteert in een mooie besparing op zowel sociale bijdragen als personenbelasting. Toch is zo’n VAPZ vaak ontoereikend voor een volwaardig pensioen. Zelfstandige bedrijfsleiders konden hun pensioenpot nog verder aanvullen via de Individuele Pensioentoezegging (IPT), en met de nieuwe POZ hebben zelfstandigen in een eenmanszaak nu eindelijk een equivalent.

1. Wie kan de nieuwe POZ afsluiten?

Zelfstandigen zonder vennootschap en meewerkende echtgenoten onder het zgn. maxistatuut. Met andere woorden: dezelfde personen als voor de VAPZ, met uitzondering van de zelfstandige bedrijfsleiders. De uitsluiting van de bedrijfsleiders is logisch, want zij kunnen al via hun vennootschap een aanvullend pensioen opbouwen via een groeps- of een IPT-verzekering.

2. Wat is het voordeel van een POZ?

Je bouwt een aanvullend pensioen op met POZ-premies. Die geven recht op een belastingvermindering van 30%, op voorwaarde dat je de 80%-grens niet bereikt. Die grens kennen we al bij een VAPZ-contract. Ze bepaalt een maximaal pensioenkapitaal dat je mag opbouwen. Weetje: de berekeningswijze van deze grens is verschillend voor POZ en VAPZ.  Laat deze grens dan ook door een specialist berekenen.

Je krijgt dus voor POZ alleen de belastingvermindering als je totale pensioenopbouw (dus inclusief een eventuele VAPZ) lager blijft dan 80% van het wettelijk rustpensioen.

3. Wat met de taksen?

In tegenstelling tot de VAPZ betaal je een premietaks van 4,4% op de POZ-premies. Bij de uitkering van het eindkapitaal is er een voordelige eindbelasting van 10% (+ gemeentebelasting) verschuldigd op moment van wettelijke of vervroegde pensionering en bij overlijden. In andere gevallen bedraagt de eindbelasting 33% (+ gemeentebelasting). Tot slot betaal je nog een RIZIV-bijdrage van 3,55% en een solidariteitsbijdrage van 0 tot 2%.

4. Wanneer kiezen voor een POZ?

Een VAPZ is in de regel interessanter. Maar als je de maximale VAPZ-premie aftrekt en je eventueel nog financiële ruimte hebt, dan kan de POZ nuttig zijn als aanvulling op je VAPZ. Let wel, er bestaan nog andere interessante aanvullende pensioenvormen. Zo kun je bijvoorbeeld een aanvullend pensioenkapitaal opbouwen via een klassieke individuele levensverzekering.

5. Vanaf wanneer kun je een POZ afsluiten?

Sinds 30 juni 2018 is het mogelijk om een POZ-contract af te sluiten.

Je pensioen doordacht opbouwen?

Verstandig pensioensparen doe je op je eigen ritme en volgens je eigen financiële noden en capaciteiten. Je financieel adviseur helpt je graag verder om te berekenen wat je effectief fiscaal voordeel is.