De AGR-GPS-app: zorg voor een tijdige aanschaf

sluit popup

Beste klant,

Naar aanleiding van de verstrengde coronamaatregelen hebben wij onze dienstverlening opnieuw bijgestuurd.

 • Onze kantoren werken met gesloten deuren. Je kan enkel mits afspraak naar kantoor komen.
 • Onze medewerkers blijven steeds bereikbaar via telefoon, Teams of mail.
 • Indien je documenten wenst binnen te brengen, gebruik hiervoor maximaal onze brievenbussen of tijdens de kantooruren, de boxen die hier speciaal voor voorzien zijn. Deze worden dagelijks meermaals leeggemaakt.
 • Maak maximaal gebruik van ons digitaal platform sbbSLIM om documenten door te sturen. Indien je hier nog niet mee werkt, neem contact met ons kantoor via mail of telefoon. Hier helpen we je graag verder.
 • Indien het gaat om een essentieel klantenbezoek dat niet digitaal georganiseerd kan worden, is een fysieke afspraak wel toegestaan, mits het respecteren van de nodige veiligheidsmaatregelen. Heb je een afspraak op kantoor of bij jou ter plaatse, dan word je vooraf geïnformeerd door je dossierbeheerder over de te respecteren hygiëne- en afstandsregels.

Op de hoogte blijven van de laatste maatregelen voor ondernemingen omtrent het coronavirus? Check onze pagina www.sbb.be/corona-info voor meer informatie.

Jan Meykens
Omgevingsadvies

Over welke transporten gaat?

Een AGR-GPS-app is verplicht voor alle transporten waarbij je vloeibare dierlijke mest met een burenregeling transporteert naar een afnemer met percelen in gebiedstype 2 of 3. Voorbeelden hiervan zijn de afzet naar percelen of naar de mestkelder maar ook naar een perceel in gebiedstype 0 of 1 als de landbouwer die de mest ontvangt ook beschikt over percelen in gebiedstype 2 of 3. 

 

Let op! In 2021 wijzigen de gebiedstypes. Dit kan er voor zorgen dat jezelf als afnemer of, als je de aanbieder bent, ook jouw afnemer voor de eerste maal percelen heeft in gebiedstype 2 of 3!

Wat is die AGR-GPS juist?

Je zal hiervoor een AGR-GPS-app moeten kopen bij een GPS-dienstverlener. Je installeert de app dan op jouw smartphone en kan op die manier je transporten registreren. Via deze app zullen de exacte transportposities van de vracht gekend zijn. De Mestbank heeft de lijst met 3 GPS-dienstverleners waar je een app kan kopen op hun website geplaatst.

Wat zal je moeten doen als je een AGR-GPS-app wil gebruiken?

Wil je een AGR-GPS-app gebruiken, dan zal je met volgende zaken rekening moeten houden:

 1. Contacteer eerst de verschillende GPS-dienstverleners om te kijken welk aanbod ze hebben.
 2. Je zal je moeten registeren bij de Mestbank en hier aan AGR-nummer moeten aanvragen. Zonder dit nummer kan je ook geen AGR-GPS-app kopen. De GPS-dienstverlener heeft dit nodig om jou te kunnen registeren.
 3. Je zal een overeenkomst met een GPS-dienstverlener moeten afsluiten voor de aankoop en het gebruik van zijn app. Kies een dienstverlener wiens app ook getest is door de Mestbank.
 4. Bij elk transport met een burenregeling waar die AGR-GPS nodig is, zal je volgende stappen moeten doorlopen:
  1. Je moet een laadbericht sturen
  2. Je moet een losbericht sturen
  3. Je moet een definitief losbericht sturen

Wat houden deze stappen in?

 • Het laadbericht: als vervoerder van de mest moet je een mesttransportcyclus starten bij het laden van mest. Dat kan je als volgt:
  • Je vult het nummer van de burenregeling in de app in. 
  • Je geeft het laadbericht door. Dat laadbericht moet je geven op het moment dat je stilstaat op de exacte laadplaats en voordat je begint te laden 
  • Tijdens het transport stuurt de AGR-GPS-app om de 5 minuten een automatisch tussenbericht over de tussentijdse positie.  
 •  Het losbericht: als je aankomt op het perceel waarvoor de mest bestemd is, voer je voordat je begint te lossen een losbericht in. Als de mest bestemd is voor verschillende percelen, voer je op elk perceel alvorens je begint te lossen een losbericht in.
 • Het definitieve losbericht: nadat de volledige vracht is gelost op het laatste perceel, voert de vervoerder vlak voordat hij dat perceel verlaat een definitief losbericht in (met indicatie dat het om de laatste losplaats gaat). Dat is het einde van de mesttransportcyclus. Je kan maar starten met een nieuwe cyclus als je de vorige definitief afgesloten hebt. 

 

Meer informatie?

Moet je deze app in de toekomst gebruiken, meer info vind je op de website van Mestbank.