De aangifte voor de patrimoniumtaks: zo werkt het

sluit popup

In het licht van de corona-problematiek is onze dienstverlening bijgestuurd:

  • Onze kantoren werken met gesloten deuren. Klanten kunnen enkel mits afspraak naar kantoor komen.
  • Onze medewerkers blijven steeds bereikbaar via telefoon, Teams of mail.
  • Indien je documenten wenst binnen te brengen, gebruik hiervoor maximaal onze brievenbussen of tijdens de kantooruren, de boxen die hier speciaal voor voorzien zijn. Deze worden dagelijks meermaals leeggemaakt.
  • Maak maximaal gebruik van ons digitaal platform sbbSLIM om documenten door te sturen. Indien je hier nog niet mee werkt, neem contact met ons kantoor via mail of telefoon. Hier helpen we je graag verder.

Op de hoogte blijven van de laatste maatregelen voor ondernemingen omtrent het coronavirus? Check onze pagina www.sbb.be/corona-info voor meer informatie.

Annette Philips
Fiscaal advies

Wat is de patrimoniumtaks?

Jaarlijks moet je vereniging een patrimoniumtaks – officieel een ‘taks tot vergoeding der successierechten’ – betalen. Die taks bedraagt 0,17% op de bezittingen van je vzw. Dit compenseert dan het vermogen dat ‘ontsnapt’ aan successierechten omdat het over generaties heen wordt opgebouwd. Je betaalt dus wel enkel een taks op goederen die van blijvende en duurzame aard zijn.

Voor wie is die belasting?

In principe geldt de taks voor elke vereniging met een vermogen groter dan 25.000 euro. Al zijn sommige vzw’s vrijgesteld. Zo kunnen onder meer verenigingen voor patrimoniaal beheer erkend als natuurvereniging volledig vrijgesteld zijn, zij het onder bepaalde voorwaarden. Ook onderwijsinstellingen kunnen een gedeeltelijke vrijstelling genieten op een deel van hun bezittingen. Bij twijfel helpt je financieel adviseur je graag verder.

Over welke bezittingen gaat het?

Onder ‘patrimonium’ verstaan we het geheel van de bezittingen die je vzw in eigendom heeft op 1 januari van het aanslagjaar. Dit zijn investeringen in roerende of onroerende goederen, geldbeleggingen, termijnrekeningen, opstalrechten, erfpachtrechten enzovoort.

Met zichtrekeningen en kasgelden hoef je geen rekening te houden, op voorwaarde dat het om ‘werkingsmiddelen’ gaat. Dit zijn de budgetten die je doorheen het jaar nodig hebt om je vereniging te laten draaien. Ook kapitaal op je spaarrekening dat je daarvoor aanwendt, hoef je niet aan te geven.

En nu?

In januari of februari krijg je mogelijk een aangifteformulier (‘jaarlijkse taks op vzw’s’) van het bevoegde registratiekantoor. Ontvang je dit niet, dan ben je verplicht om zelf een aangifteformulier op te vragen en in te dienen. Meestal krijg je ook geen uitnodiging tot betalen van de taks. Je zal dus zelf de berekening moeten uitvoeren en de 0,17% op je patrimonium spontaan storten vóór 31 maart.

Vraag raad bij je financieel adviseur

Speel op zeker en schakel tijdig de hulp in van een expert. Wij ondersteunen je graag op maat bij je patrimoniumaangifte.