De aangifte van je personenbelasting 2019: wat is nieuw?

sluit popup

In het licht van de corona-problematiek hebben wij onze dienstverlening bijgestuurd:

 • Hoewel een afspraak maken op kantoor weer mogelijk is, willen we je vragen dit alleen te doen als dit strikt noodzakelijk is.
 • Onze kantoren werken niet langer met gesloten deuren. Heb je een afspraak? Gelieve je dan wel meteen bij binnenkomst aan te melden aan onze balie.
 • Onze medewerkers blijven verder steeds bereikbaar voor je via telefoon, Teams of mail.
 • Indien je documenten wenst binnen te brengen, gebruik hiervoor maximaal onze brievenbussen of tijdens de kantooruren, de boxen die hier speciaal voor voorzien zijn. Deze worden dagelijks meermaals leeggemaakt.
 • Maak maximaal gebruik van ons digitaal platform sbbSLIM om documenten door te sturen. Indien je hier nog niet mee werkt, neem contact met ons kantoor via mail of telefoon. We helpen je hier graag mee verder.

Op de hoogte blijven van de laatste maatregelen voor ondernemingen omtrent het coronavirus? Check onze pagina www.sbb.be/corona-info voor meer informatie.

Gregory Henin
Fiscaal advies

1. First things first: wanneer moet je de aangifte indienen?

Voor de papieren aangifte heb je tijd tot en met 28 juni 2019, via Tax-on-web tot en met 11 juli 2019. Laat je je aangifte over aan je boekhouder, dan is de deadline 24 oktober 2019.

2. Vereenvoudigde aangifte ontvangen?

Zo’n 42% van de belastingplichtigen moet geen aangifte indienen, maar krijgt een voorstel van vereenvoudigde aangifte. Met dat voorstel hoef je niets te doen als het correct én volledig is. Stel je een fout of onvolledigheid vast? Stuur dan je papieren versie terug vóór 28 juni 2019 of dien de juiste aangifte via Tax-on-web in tegen 11 juli.

 

Opgelet!

Heb je sinds 10 maart 2018 meer dan één effectenrekening? Vanaf dit jaar moet je dat verplicht aangeven. Hoe? In de papieren versie zal je zien dat de vraag je letterlijk wordt gesteld, via Tax-on-web moet je de verklaring in vak XIV (code 1072-2072) aanvinken. De fiscus gaat namelijk na of je je effectentaks van 0,15% hebt betaald (voor effectenrekeningen hoger dan 500.000 euro per persoon).

3. Vrijstelling voor dividenden

In 2018 dividenden ontvangen? Op je aangifte kan je een vrijstelling tot 640 euro bruto op die dividenden vragen. Hetzelfde geldt voor jouw partner: op een gezamenlijke aangifte kan je dus een vrijstelling tot 1.280 euro bruto bekomen. Let op: als je dividenden wil vrijstellen waarop Belgische roerende voorheffing is ingehouden, dan moet je de voorheffing wel aangeven onder de nieuwe code 1437.

Een voorbeeld: je hebt in 2018 een dividend van 2.000 euro bruto ontvangen, waarop 30% roerende voorheffing is ingehouden. Je vult dan 192 euro (30% van 2.000 euro) in onder de code 1437. Is die 2.000 euro een gezamenlijk inkomen? Dan mag je partner ook een vrijstelling aanvragen en 192 euro invullen onder de code 2437.

Speciale gevallen

 • Ontvangen buitenlandse dividenden, waar nog geen roerende voorheffing is op ingehouden, mag je verminderen met maximaal 640 euro. Het saldo geef je aan onder de code 1444-2444.
 • Dividenden uit bevek-aandelen, deelbewijzen in een gemeenschappelijk beleggingsfonds, buitenlandse juridische constructies, terugkoop van eigen aandelen of de vereffening van een vennootschap komen niet in aanmerking voor de vrijstelling.
 • Als je dividenden aan verschillende tarieven belast worden, mag je een vrijstelling vragen voor de dividenden die het zwaarst belast zijn.
 • Voor inkomstenjaar 2019 kan je tot 800 euro vrijstellen (met je partner tot 1.600 euro). Wordt je dividend belast aan 30%, dan gaat het om respectievelijk 240 euro of 480 euro.

4. Verklaringen

In de personenbelasting moet je ook jaarlijks aangeven of je eigenaar bent van:

 • buitenlandse rekeningen
 • buitenlandse individuele levensverzekeringen
 • buitenlandse juridische constructies

Sinds 1 januari 2018 is het begrip ‘buitenlandse juridische constructie’ uitgebreid. Gevolg is dat een vennootschap in de Europese Economische Ruimte (EER) als buitenlandse juridische constructie kan worden beschouwd, als ze weinig tot geen belastingen betaalt. Bottomline: laat je dus zeker goed adviseren door je boekhouder als je oprichter of aandeelhouder van zo’n vennootschap bent.

Nieuw dit jaar is de verklaring dat je titularis bent van meer dan één effectenrekening in de periode van 10 maart t.e.m. 31 december 2018 (nieuwe code 1072 – 2072). Die verklaring moet de fiscus helpen om te controleren of je de effectentaks van 0,15% hebt betaald indien de totale gemiddelde waarde van jouw effectenrekening meer bedraagt dan 500.000 euro per persoon.

5. Woonleningen

Er zijn dit jaar geen opvallende wijzigingen voor de woonleningen. Het blijft wel opletten geblazen als je voor een woning in 2018 een nieuw woningkrediet (bv. verbouwingskrediet) hebt afgesloten en nog een lening op die woning hebt lopen van vóór 2016. Schakel je accountant in om er zeker van te zijn dat je de juiste keuze maakt.

6. Forfaitaire beroepskosten voor zelfstandigen

Net als loontrekkenden kunnen zelfstandigen voortaan een beroepskostenforfait toepassen op winsten. Dit is het geval als je lage beroepskosten hebt of deze niet kan bewijzen. Je mag 30% van je winst aftrekken als ‘beroepskost zonder bewijsstukken’ en de forfait is beperkt tot 4.720 euro. Je sociale zekerheidsbijdragen en VAPZ-premies blijven aftrekbaar bovenop dit forfait (nieuwe codes 1632 – 2632).

 

Fiscale knowhow onontbeerlijk

Zonder voorkennis het fiscale labyrint betreden is altijd een risico. Zonder kennersoog mis je misschien fiscale opportuniteiten die je eindafrekening positief beïnvloeden. Advies gewenst? Contacteer vrijblijvend een SBB-expert in je buurt.