Cashflow in de bouwsector: 6 aandachtspunten

Pieter De Rijck

Het belang van cashflow kan niet genoeg in de verf gezet worden, zeker in de bouwsector. Cashflow verwijst naar de inkomende en uitgaande geldstromen in een onderneming en is van groot belang voor de liquiditeit en solvabiliteit van je (bouw)bedrijf. Met welke aandachtspunten dien je rekening te houden voor een gezonde cashflow? Je leest het in deze blog.

Vooral voor projecten blijkt een goed beheer van de cashflow vaak een uitdaging. Eén van die uitdagingen zijn vertragingen. Vertragingen bij leveranciers, maar ook vertragingen in de betalingen van klanten. Dit heeft een negatieve impact op de cashflow en kan soms zelfs leiden tot financiële problemen.

Een goede kasplanning zorgt er niet alleen voor dat je liquiditeitsspanningen kan vermijden, maar creëert mogelijks zelfs ruimte om grotere of extra projecten aan te nemen.

1. Maak een goede budgettering

Bij de start van een project, zeker als het om een groter project gaat, is het belangrijk om een goede budgettering te maken. Breng alle kosten en opbrengsten gedetailleerd in kaart. Een goede opvolging van dat budget geeft je de mogelijkheid om tijdig in te grijpen als er problemen dreigen te ontstaan en zorgt ervoor dat je brutomarge overeind blijft.

Wil je de mogelijkheid hebben om prijsstijgingen aan klanten door te rekenen? Neem dit dan duidelijk op in je contract of in je algemene voorwaarden. Hou er hierbij rekening mee dat een dergelijke prijsaanpassingsclausule aan heel wat voorwaarden is onderworpen. Zo moeten de parameters bijvoorbeeld werkelijke kosten vertegenwoordigen, en mag het prijsherzieningsmechanisme slechts uitwerking hebben tot een bedrag van maximaal 80 procent van de eindprijs. Een loutere koppeling aan de index is niet toegestaan.

2. Automatiseer je facturatieproces

Het is van cruciaal belang dat het facturatieproces van je (bouw)bedrijf op punt staat. Laat deze administratie niet liggen en probeer waar mogelijk te automatiseren.

3. Houd je betaaltermijnen zo kort mogelijk

Sinds februari 2022 is er een maximale betalingstermijn van 60 dagen voor facturen in B2B-relaties. Maar uiteraard is het niet verplicht om 30 of zelfs 60 dagen betalingsuitstel te geven aan klanten. Probeer de betaaltermijnen zo kort mogelijk te houden. Overweeg of het de moeite loont om korting te geven aan klanten die contant betalen. Je kan eventueel ook met voorschotten werken. Omgekeerd kan je ook over je eigen betalingstermijnen onderhandelen bij leveranciers.

4. Volg betalingen van klanten nauwgezet op

Omzet wordt pas cash op de rekening wanneer je klant ook effectief betaalt. Een vriendelijke herinnering kan een laattijdige betaler aansporen om tot actie over te gaan. Gebruik indien nodig hulpmiddelen. Er zijn tools op de markt die automatische betaalherinneringen kunnen uitsturen. Besteed je je administratie grotendeels uit aan je accountant? Vraag hem dan zeker of je toegang kan krijgen tot een online klantenplatform dat je in de mogelijkheid stelt om je openstaande facturen op te volgen.

Daarnaast is het opportuun om je facturen tijdig op te stellen. Stel je bijvoorbeeld je facturen slechts één maal per maand op én geef je nog eens 60 dagen klantenkrediet? Dan zullen de klanten waarvoor je in het begin van de maand prestaties hebt verricht in de praktijk tot 90 dagen klantenkrediet krijgen. Wat wil zeggen dat je dus tot 3 maanden op je geld zal moeten wachten. Regelmatig facturen opstellen helpt om die wachttermijn terug te dringen.

5. Let op met voorraden

Een voorraad aanleggen van bepaalde materialen, kan helpen om kort op de bal te spelen, maar je houdt er best rekening mee dat je al het geld dat vastzit in je voorraad niet voor andere doeleinden kan gebruiken. Een efficiënt voorraadbeheer heeft een positief effect op je cashflow.

6. Externe financiering voor grote projecten

Voor grotere projecten kan het aangewezen zijn om externe financiering te voorzien. Hiermee kan je je cashpositie verstevigen en heb je voldoende financiële middelen om je projecten uit te voeren. Een kleine kanttekening: met financiering gaan ook financiële kosten gepaard en die moeten ook opgenomen worden in het projectbudget.

Meer weten?

Heb je na het lezen van dit artikel  nog vragen over je cashflow? Neem contact op met onze accountants. Wij helpen je graag op weg.